Art ON İstanbul 15 Nisan – 24 Mayıs 2014 tarihleri arasında

Art ON İstanbul 15 Nisan – 24 Mayıs 2014 tarihleri arasında Burcu Perçin’in yeni serisinin yer alacağı “Dağların Sahibi Yoktur” adlı dokuzuncu kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor.

Art ON İstanbul 15 Nisan – 24 Mayıs 2014 tarihleri arasında Burcu Perçin’in yeni serisinin yer alacağı “Dağların Sahibi Yoktur” adlı dokuzuncu kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor.

“Dağların Sahibi Yoktur” başlığı altında yeni bir seri meydana getiren Burcu Perçin, bu projesinde bakışını doğaya ve doğanın sermaye tarafından tüketiliş biçimine yönlendiriyor. Perçin’in endüstriyel, terkedilmiş mekanlarla kurduğu resimsel ilişki, yapıtlarında küreselleşmenin doğaya, insana ve mekana etkilerini görselleştirdiği formlar olarak izleyicinin karşısına çıkıyor. Sanatçının küreselleşen sermaye piyasalarının kamusal alanları kullanma ve tüketme biçimlerine eğilimi, bu serisinde dağlara yapılan tahribatlar üzerinden resimleştiriliyor. Perçin’in dağcıların benimseyip kullandığı ‘Dağların sahibi yoktur!” deyişi bu vesileyle serginin adına dönüşüyor.

Sanatçının çalışmalarında daha önce de izlerine rastladığımız dış mekan ve doğa görüntüleri bu seride başlı başına konunun kendisi haline dönüşüyor. Türkiye’de son yıllarda artan ve hemen hemen her bölgeye yayılan dağların taş ve maden ocaklarına dönüştürülerek kazılması, kamusal alan olan dağların sermaye güçleri tarafından acımasızca yok edilişi, sanatçının duyduğu kaygının bir dışa vurumu olarak yapıtlarına yansıyor.

Sanatçı yeni serisi “Dağların Sahibi Yoktur”u şu cümlelerle ifade ediyor; “Dağların tüm canlılar için bir yaşam alanı ve kaynağı olmaktan çıkartılıp sermayenin hizmetinde bir rant aracına dönüşmesini konu ediniyorum bu seride. İnsan müdahaleleri sonucunda coğrafyanın değişmesiyle ilgili izlenimlerimi kendi resimsel üslubumla tekrar dışa vurmaya çalıştığım bu işlerde başlıca imge olarak kazılmış dağlar; taş ve mermer ocakları yer alıyor. Doğaya umarsızca yapılan, geri dönüşü olmayan müdahaleler sonrasında, doğanın buna karşı cevabı ne olur sorusu bu sergiyi hazırlama sürecinde sık sık aklıma gelen sorulardan biri oldu… Konunun ideolojik boyutunun yanı sıra oluşan manzarada görsel bir zenginlik söz konusu… Bu imajlar beni resimsel olarak da konuya çekiyor; ortaya çıkan form, renk ve dokular teknik arayışlarıma cevap veren bir niteliğe sahip. Bu bağlamda konunun beraberinde getirdiği görsellik, resimlerime geometrik ve heykelsi formlar ekledi.”

Sanatçının önceki dönem işlerinde de, bu serinin ipuçlarına rastladığımız “Dağların Sahibi Yoktur” adlı serisinde Perçin’in konu olarak dış mekana yöneldiğini ve resimsel olarak da doku ve rengin ön plana çıktığı görülüyor. Yeni serisini oluşturan yapıtlar için Perçin uzun soluklu bir proje yürüttü. Proje sürecinde farklı zaman ve mekanlarda bir çok fotoğraf çekip araştırmalarda bulunan sanatçı, sergide tuvallerinin yanı sıra fotoğraf üzerine yağlı boya uyguladığı işlerine de yer veriyor.

Sanatçı Başvuru Formu

Sanatçı başvurusu için biyografinizi, son dönem çalışmalarınızın görsellerini ve açıklamalarını içeren portfolyonuzu sisteme yükleyerek bize iletebilirsiniz. Video çalışmalar için bize link iletebilir ya da izleme kopyalarını artnivo.com project space adresine USB ya da DVD içinde postalayabilirsiniz. USB ve DVD’ler adresinize geri gönderilmeyecektir, dolayısıyla orijinal eseri değil, izleme kopyalarını gönderiniz. Sanatçının verdiği e-posta adresi üzerinden iletişime geçilerek, başvurulara bir ay içinde yanıt verilecektir
artnivo.com project space
Sadi Konuralp Cad. Nejat Eczacıbaşı Binası No:5B 34433 Şişhane /İstanbul

Ad Soyad Telefon
Mail Portfolyo
Dosya Ekle