Bırakılmış - (Kasa Galeri 7 Eylül - 20 Ekim 2018)

Mekan ve nesneler, bir toplumun ya da bireyin hafıza yaratıcısı ve koruyucusu olabilir. Mekan-nesne ile hafıza arasındaki girift ilişkiyi ele alan Pierre Nora, hafızanın mekansal olarak kurulduğuna dikkat çeker. Hafıza mekanları kişisel ya da toplumsal, özel ya da kamusal olsun yıkılmış, talan edilmiş, terkedilmiş, unutulmuş ya da bırakılmış mekanlarda geride kalan fiziksel nesnelerin ortak simgesel belleği tetiklediği açıktır. Bağlantılar var olduğu sürece hatırlamak olasıdır, artık var olmayan bir yerden veya nesneden yansıyan çağrışım, yitirilmiş olana, geride bırakılmış olana dair zihinsel bir yürüyüşe olanak verir.

Desen, fotoğraf, video ile nesne ve mekan düzenlemeleri seçkisinden oluşan "Bırakılmış", Gökçen Ataman, Gümüş Özdeş, Fadime Aygün, Onur Gürkan, Özden Demir ve Seydi Murat Koç’un aynı anda hem birbirinden farklı hem de ortak kesişmelere sahip pratiklerine ait üretimlerini 7 Eylül – 20 Ekim 2018 tarihleri arasında Kasa Galeri’de bir araya getiriyor.

Sergi, her bir sanatçının kişisel sanat pratiğinde dikkatini verdiği yitirilmiş bir geçmişe odaklanıyor. Bu yıkım çağında sanatçılar, bırakılmış mekanlar, nesneler, insanlar ve durumlar arasında bir iz, bir işaret, bir bellek kırıntısı arıyor.

Sanatçı Başvuru Formu

Sanatçı başvurusu için biyografinizi, son dönem çalışmalarınızın görsellerini ve açıklamalarını içeren portfolyonuzu sisteme yükleyerek bize iletebilirsiniz. Video çalışmalar için bize link iletebilir ya da izleme kopyalarını artnivo.com project space adresine USB ya da DVD içinde postalayabilirsiniz. USB ve DVD’ler adresinize geri gönderilmeyecektir, dolayısıyla orijinal eseri değil, izleme kopyalarını gönderiniz. Sanatçının verdiği e-posta adresi üzerinden iletişime geçilerek, başvurulara bir ay içinde yanıt verilecektir
artnivo.com project space
Sadi Konuralp Cad. Nejat Eczacıbaşı Binası No:5B 34433 Şişhane /İstanbul

Ad Soyad Telefon
Mail Portfolyo
Dosya Ekle