Céleste Boursier-Mougenot / offroad, v.2

offroad, v.2, geçici olarak yerleştirildikleri bir fiziki mekânın sınırları içinde, farklı hızlarda ve farklı yönlere doğru seyreden üç adet kuyruklu piyanodan oluşuyor. Dışarıdaki rüzgârın hareketine ve kendi aralarındaki etkileşime duyarlı bir elektro-mekanik sistem aracılığıyla hareket eden bu enstrümanlar, içinde bulundukları mimari mekânın sınırları dahilinde kendi dünyalarını yaratıyor. Rüzgârın yön ve hızını ölçen rüzgâr gülü (anemometre) sayesinde piyanoların dış dünya ile doğrudan ilişkisini sağlayan eser, iç/dış, canlı/cansız gibi ayrımların muğlaklaştığı bir ortak yaşam alanı inşa ediyor. Üzerlerine sabitlenmiş mikrofonlar, piyanoların güzergâhlarının, kendi aralarında ve çevreleriyle kurdukları fiziksel etkileşimlerin seslerini duyulur hale getiriyor. İzleyiciler, piyanoların alanına adım atarak veya platforma çıkıp piyanoların birbirlerine yaklaşır ve birbirlerinden uzaklaşırken kurdukları ve bozdukları bağları gözlemleyerek yapıtı görsel veya akustik yolla deneyimlemeye davet ediliyor. Piyanoların davranışlarını ve davranışları sonucu mekânı saran sesi etkileyen rüzgâr gülü (anemometre), Arter’in dördüncü katındaki terasta görülebilir. Céleste Boursier-Mougenot, ilk versiyonu 2014’te Toulouse’daki (Fransa) les Abattoirs’da sergilediği yapıtının bu ikinci versiyonunda, Arter’in yeni performans salonu Karbon’un mimarisiyle diyaloğa giren mekâna özgü bir koreografi içinde piyanolara yeniden hayat veriyor. offroad v.2, Boursier-Mougenot’nun çoğu yerleştirmesi gibi bulunduğu mekânla özgün ve dinamik bir ilişki kurup her sergilendiğinde yeni bir besteye yer veriyor. Başka bir deyişle eser, sınırlı bir alan ve önceden oluşturulmuş bir çerçevede sonsuz olasılıkların birkaçını somutlaştırıyor. Guilhem Saurel'in (robotik, LAAS CNRS) ve Guilhem de Gramont'un (elektro-mekanik uygulama) teknik katkılarıyla, hareketli piyanoların sergi süresince etkileşimde bulunduğu bir ortam yaratıyor. offroad, v.2, cansız bir enstrümanı hareket edebilir ve çalınmadığı durumda da ses üretebilir kılan sanatçının eylem ve ses üretimi sürecindeki failliğini araştırma çabasının bir devamı niteliğini taşıyor. 

Ses ile mekân arasındaki karşılıklı ilişkiyi vurgulayan çağdaş denemelerle bağ kuran yerleştirme, üretilen ya da kendiliğinden ortaya çıkan seslerden oluşan akustik bir manzara sunuyor. Yarattığı ilişkiler ağıyla, bir yerleşik kurallar ve önceden belirlenmiş davranışlar bütününün içinden rastlantısal ve beklenmedik olanın belirmesine olanak tanıyan açık bir sistem oluşturuyor. Faili olmayan bir performanstan ziyade, insani sınırların ötesinde bir failliğin düşünülebilmesi için zemin sağlayan offroad, v.2, bizi canlı olanı yeniden tanımlamaya ve etrafımızdaki nesnelere, şeylere ve olaylara kulak kesilmeye davet ediyor. Pratiğinde disiplinlerarası bir yaklaşım benimseyen Céleste Boursier-Mougenot (d. 1961, Nice, Fransa) müzisyen ve besteci olarak başladığı sanat yaşamı boyunca sıklıkla dans ve tiyatro topluluklarıyla birlikte çalışmıştır. Sesin üretimine ve duyumsanmasına dair geleneksel biçimleri altüst ederek algı araçları arasında bağlantılar kurmaya odaklanan sanatçı, görsel açıdan güçlü, sürece dayalı akustik sistemler tasarlar. Genellikle cansız nesnelere ya da insan dışındaki canlı varlıklara yer verdiği yapıtlarıyla ses üretimi, faillik mefhumu ve irade konusundaki insanmerkezci yaklaşımlara meydan okur. MoMA PS1 (New York), Palais de Tokyo (Paris), SFMOMA (San Francisco) ve daha yakın tarihte HAB’da (Nantes) açtığı kişisel sergiler de dahil olmak üzere birçok uluslararası sergide yer almış olan Céleste Boursier-Mougenot, 2015 yılında gerçekleşen 56. Venedik Bienali’nde, hareket eden ağaçlarla deneysel bir ekosistem oluşturduğu Rêvolutions başlıklı yapıtıyla Fransa’yı temsil etmiştir.

 

Sanatçı Başvuru Formu

Sanatçı başvurusu için biyografinizi, son dönem çalışmalarınızın görsellerini ve açıklamalarını içeren portfolyonuzu sisteme yükleyerek bize iletebilirsiniz. Video çalışmalar için bize link iletebilir ya da izleme kopyalarını artnivo.com project space adresine USB ya da DVD içinde postalayabilirsiniz. USB ve DVD’ler adresinize geri gönderilmeyecektir, dolayısıyla orijinal eseri değil, izleme kopyalarını gönderiniz. Sanatçının verdiği e-posta adresi üzerinden iletişime geçilerek, başvurulara bir ay içinde yanıt verilecektir
artnivo.com project space
Sadi Konuralp Cad. Nejat Eczacıbaşı Binası No:5B 34433 Şişhane /İstanbul

Ad Soyad Telefon
Mail Portfolyo
Dosya Ekle