Cevahir Akbaş / Mekan Aşırı

M. CEVAHİR AKBAŞ
Mekan Aşırı / TransSpace
15.12.2019
Vusto Galata
Galata Mandırası Sokak, No:22 Beyoğlu


Politikadan, toplumsal olgulara veya günlük yaşamın sıradan ve olağan konu ve
nesnelerinden kültüre kadar birçok konuyu ele alan dokümanter yapıtlar, tek bir işin bir
konuyu anlattığı üretimlerden ziyade, bir olgunun dokümantasyonunu bir sanat nesnesi
olarak sunar. Fotoğraf, bu açıdan, bir bütünün fragmanlarını verme konusunda oldukça
etkili bir araç ve bu eksende Simbart sekizinci projesinde Cevahir Akbaş’ın “Mekan-Aşırı”
projesiyle karşınıza çıkıyor.


Sanatçı çalışmalarında yöntemsel olarak deneyim ve gündelik hayat potansiyellerini
merkeze alarak, fotoğrafın dökümantatif yönünden besleniyor ve kişisel veya kolektif
deneyimin aktarıcısı olarak kullandığı imgeleri izleyiciyle paylaşarak, bir tartışma alanı
yaratmayı amaçlıyor. “Mekan-Aşırı” sergisinde mekanın inşasını merkeze alarak devam
ettiği iki farklı projede, fotoğrafik imgenin imkanları üzerinden keşfettiği mekanları,
yorumlamaya çalışıyor. Mekanın devamlılığı, arayış ve karşılaşma süreci, aktarımı ve
izleyiciye taşınması da merkezine aldığı meseleler arasında. Sergi dahilindeki “Bio-
Geography” serisinde, kendisine geçmişten beri betimlenen mekanları düşüncelerinde
tezahür ettiği şekilde kurgularken, aynı zamanda bu mekanların keşif sürecini ve etki altında
bırakan hareketini izleyiciye taşımayı amaçlıyor. “Araştırmalar” serisi ise, mekan üretimini
kavramını merkeze alarak, bakış ve ötesini mekanların karakteristik özelliklerine dikkat
çekerek, keşif süreci hakkında bilgi üretiyor. Son olarak kent merkezinin geçmişindeki
referanstan yola çıkarak, arayışı sonrasında bulabildiği duvara çizilen kaleyle birlikte ‘oyun
alanına” dönüşen mekan, aynı zamanda oyun alanın varlığını kabul edenler arasındaki
müşterek bir anlaşmaya dikkat çekiyor.


Kentsel planlamanın amacı disiplin ve maddeselliğe, kar odaklı gelişime dayalıdır,
ama bunu sanki insanlığın genel ihtiyaçları ve bunlara dayalı taleplerine dayalı çalışıyormuş
gibi yansıtır. Bu, arazilerin sınırlandığı – mülkiyet –, sınıflandırıldığı, üzerine inşaat yapıldığı,
çevresel düzenleme ve nihayetlendirilmesiyle de ideolojik bir amaç doğrultusunda arz
edildiği bir uygulamadır. Akbaş’a göre bir arazi üzerinde inşa edilen her bir mekanın hacmi
kadar, maddesel ve sembolik bir değeri var. Peki, özgürlüğü, bağımsızlığı ve yaratıcı
düşünceyi soluyacağımız, hayal edeceğimiz ve hatta gerçekleştirmek üzere planlar
yapabileceğimiz alanlar neresi olacaktır? Ya da aksine kent merkezi ya da periferisinde,
zamanında planlanan ve inşa edilen mekanlar arasındaki kesişim noktaları, köşeler, kısaca
boşluklar, bizlere farklı bir dünyanın mümkün olabileceğini müjdeleyen yerler olabilir
mi? İşte Cevahir Akbaş bize bunun olasılıklarını gösteriyor.


Fırat Arapoğlu

Sanatçı Başvuru Formu

Sanatçı başvurusu için biyografinizi, son dönem çalışmalarınızın görsellerini ve açıklamalarını içeren portfolyonuzu sisteme yükleyerek bize iletebilirsiniz. Video çalışmalar için bize link iletebilir ya da izleme kopyalarını artnivo.com project space adresine USB ya da DVD içinde postalayabilirsiniz. USB ve DVD’ler adresinize geri gönderilmeyecektir, dolayısıyla orijinal eseri değil, izleme kopyalarını gönderiniz. Sanatçının verdiği e-posta adresi üzerinden iletişime geçilerek, başvurulara bir ay içinde yanıt verilecektir
artnivo.com project space
Sadi Konuralp Cad. Nejat Eczacıbaşı Binası No:5B 34433 Şişhane /İstanbul

Ad Soyad Telefon
Mail Portfolyo
Dosya Ekle