Devran Mursaloğlu Gece Kelebekleri 26 Nisan – 25 Mayıs'da Pg Art Gallery'de

Devran Mursaloğlu Gece Kelebekleri 26 Nisan – 25 Mayıs'da Pg Art Gallery'de

Gece Kelebekleri
Devran Mursaloğlu'nun kağıtla gerçekleştirdiği yüzey çalışmaları ve düzenlemelerinin yer aldığı "Gece Kelebekleri" isimli sergi Pg Art Gallery'de açıldı.
Sanatçı bir önceki sergisi "Düğüm" de olduğu gibi mekansal bir temel olan kağıdı, hem yüzey hem de nokta, çizgi, boşluk gibi sanatın biçimsel figürlerinin kendisi olarak, 'tek' bir öğenin onlarca farklı potansiyeli şeklinde örgütlüyor. İki boyutlu yanılsamayı büyük oranda dışlayan çalışmalar, sadece kağıdın kullanılmasından ötürü, bükme ve yuvarlama gibi malzemeye yönelik olarak gerçekleştirilen müdahaleleri, tipik bir figür-arka plan ayrımından öte, uzamsal vurgunun ön planda olduğu bir olgu bağlamının içinde kuruyor.
Mursaloğlu, evren ve yaşam hakkındaki kişisel algısını, minimal formlara indirgereyek, çeşitli duygu durumlarının ve kavramların, karmaşık yapılar olarak formel bir yorumunu sunuyor. Sergideki belirgin tek figür olarak karşımıza çıkan 'kelebek', bu yönüyle ele alındığında, tek bir kelebeğin göndergesel boyutunun ötesinde, sayı ve büyüklük gibi niceliksel özellikleriyle, toplumsal bilinçaltına, biyo-politikaya, olaylar ve olgular karşısındaki insan örgütlemelerine dair şiirsel bir haritalama biçiminde varoluyor.
Diğer çalışmalardaki geometrik örüntüler ve mekansal niteliklerin farklılaştırılmasıyla gerçekleşen sanatçının bu üretim dilini, post-minimalizmden günümüze uzanan sanat tarihsel bir bağlamın sınırlarını çizdiği oldukça zengin bir çerçeve içinde okumak mümkün.
"Gece Kelebekleri" isimli sergiyi 26 Nisan – 25 Mayıs tarihleri arasında Pg Art Gallery'de izleyebilirsiniz.
http://pgartgallery.com/

Sanatçı Başvuru Formu

Sanatçı başvurusu için biyografinizi, son dönem çalışmalarınızın görsellerini ve açıklamalarını içeren portfolyonuzu sisteme yükleyerek bize iletebilirsiniz. Video çalışmalar için bize link iletebilir ya da izleme kopyalarını artnivo.com project space adresine USB ya da DVD içinde postalayabilirsiniz. USB ve DVD’ler adresinize geri gönderilmeyecektir, dolayısıyla orijinal eseri değil, izleme kopyalarını gönderiniz. Sanatçının verdiği e-posta adresi üzerinden iletişime geçilerek, başvurulara bir ay içinde yanıt verilecektir
artnivo.com project space
Sadi Konuralp Cad. Nejat Eczacıbaşı Binası No:5B 34433 Şişhane /İstanbul

Ad Soyad Telefon
Mail Portfolyo
Dosya Ekle