Fatih Temiz - Ne Yaptığını Biliyorum

Resim, film, imge ve ses birer anlatı öğesidir ve bu öğelerin önemli güçlerinden birisi, zamanın çizgiselliğini kırmaları. Sanat, bunu zamanın farklı yönlere akışını göstererek ve zamanın çoğaldığı yerleri kaynaştırarak yapar. Örneğin sinemanın sanata etkisi bağlamında kamera’dan çizime bilinmeyen bir dünyaya doğru yolculuk edilir ve zamanın baskısından böyle kurtulunabilir. Bu kurgunun sınırsız dünyasının yarattığı bir olasılık. 

Fatih Temiz sinema imgelerinden hareketle izler kitlenin gerilim, heyecan, gelenekler ve trajediye duyduğu ruh halinin bir yorumunu yansıtıyor. Karşılaşılan imgeler, bir filmin çeşitli ikonik ekran görüntülerinden alınıyor. Bu resimler bir yandan sinema endüstrisinin yönlendirilmiş ve koşullu karmaşasını ele alırken, öte yandan ikonolojik açıdan, sanatçının doğduğu ve yaşadığı coğrafyanın kültürüne göndermelerde bulunuyor. 

Sanatçının sinema disiplininden aldığı kareleri yorumlayarak, tekrar üretmesi, çalışmalarını parodi düzeyine yükseltmektedir. Karşılaşılan film kareleri, bağlamından koparak, yeni bir düzlemde insanlar arası ilişkileri ve/veya insan – doğa ilişkisini ele alan kültürel anlatılara dönüşmektedir. Çalışmalar böylece birer metafor olarak görülür. 

 

 

Sinema izleyicilerinin biraz dikkatli baktıklarında aşina olacağı imgeler, Fatih Temiz sayesinde gözlere daha da çok yakınlaşıyor. Bundan çok değil, birkaç on yıl önce sadece belirli dergilerde görülebilecek bu imgeler, sanata davet edilerek bir tür hazır-nesne olarak işlev görüyorlar.

 

Fırat Arapoğlu 

Sanatçı Başvuru Formu

Sanatçı başvurusu için biyografinizi, son dönem çalışmalarınızın görsellerini ve açıklamalarını içeren portfolyonuzu sisteme yükleyerek bize iletebilirsiniz. Video çalışmalar için bize link iletebilir ya da izleme kopyalarını artnivo.com project space adresine USB ya da DVD içinde postalayabilirsiniz. USB ve DVD’ler adresinize geri gönderilmeyecektir, dolayısıyla orijinal eseri değil, izleme kopyalarını gönderiniz. Sanatçının verdiği e-posta adresi üzerinden iletişime geçilerek, başvurulara bir ay içinde yanıt verilecektir
artnivo.com project space
Sadi Konuralp Cad. Nejat Eczacıbaşı Binası No:5B 34433 Şişhane /İstanbul

Ad Soyad Telefon
Mail Portfolyo
Dosya Ekle