Hale Arslan - Uygarlığın Huzursuzluğu

HALE ARSLAN

Uygarlığın Huzurluğu / Restless Civilization

12.05.2019

Şapel İstiklal Caddesi, Postacılar Sokağı, Santa Maria Apt., No.4, Beyoğlu

 

Sanat tarihinde birçok sanatçı, çalışmalarında insanlığın deneyimlerini betimler. Bu bazen aşk, doğa veya dini konular olurken, bazen de insanlığın karanlık dünyasıyla ilgilidir. İşte bu karanlık tarafa ait konular arasında şiddet ve işkence de bulunuyor. Acı ve ıstırap insanlık tarihinin başta gelen hakikatleri arasında. Hale Arslan insanlığı iyi ve kötü yanlarıyla göstererek, bir tabuyu kırıyor ve izleyicisini bu sıra dışı deneyime tanık olmaya çağırmaktadır. William Golding’in “Sineklerin Tanrısı” romanında insan doğasına dair iki yöne göstermesi gibi; bir yanda eşitliğe ve sevgiye inanan Ralph, diğer yanda otoriterliğe ve kötülüğe yönelik Jack.

 

İşkence gibi sıra dışı ve tabu olan konular, sıklıkla insanların gündelik yaşamlarında görmezden gelinir, ama sanat dünyasında tabular olamaz. Hale Arslan işkence aletlerini, üçüncü sayfa haberciliği adı verilen kriminal olayları ve çocuklara dair şiddeti insanlara göstererek, bu konu hakkında bir diyalog başlatmaktadır. Böylece iyi bir sanat yapıtının, izleyiciyle duygusal bir bağ kuran ve onları “bu işin neden yapıldığıyla ilgili” düşündürten yapıtlar olduğunu izleyicisine anımsatmaktadır. Sanatçının çalışmalarına bakarak, işkencenin ve şiddetin neden kullanıldığını ve bunlara dair sanatsal bir dokümantasyonun neden gerekli olduğu anlaşılır.

 

Dinin ve ruhani dünyanın temel yaşam mottosu olduğu çağlarda işkence kanunları yok sayarak suç işleyenler için yasal olarak kullanılan bir ceza türüydü. Ve aynı zamanda suçun önlenmesi açısından bir caydırıcılık olarak görünmekteydi. Günümüzde bu bitti mi? Bugün işkence, sıklıkla, sorgulama tekniklerinde kullanılmaktadır.

 

Şiddet ve işkence iktidarların kullandığı bir yöntem. Bunları kullanarak, temelde insanlığın özgürlük taleplerini kırmakta ve onları şekillendirmeye çalışmaktadır. Bu topluma yayılan şiddetin yer aldığı alanların arasında gazetecilikteki üçüncü sayfa haberciliği gelmektedir. Hale Arslan, bu haberlerdeki imajları dönüştürerek, alternatif bir düşünceyi provoke etmektedir. İnsanlığın bu şiddete eğimli doğasının varlığının en görünür olduğu edebiyat çalışmalarından birisini sergiye dahil ederek, şiddet düşüncesini daha da derinleştirir: Willam Golding’in “Sineklerin Tanrısı” romanını. Böylece bize bu çizimlerle büyük düşüncelerin, aslında en basit olanlar olduğunu hatırlatarak, tabiri caizse Golding’in romanında sorduğu soruyu, çalışmalarıyla görselleştirir: “Neyiz biz? İnsan mı? Yoksa hayvan mı? Yoksa vahşiler mi?”

 

Fırat Arapoğlu

 

 

Sanatçı Başvuru Formu

Sanatçı başvurusu için biyografinizi, son dönem çalışmalarınızın görsellerini ve açıklamalarını içeren portfolyonuzu sisteme yükleyerek bize iletebilirsiniz. Video çalışmalar için bize link iletebilir ya da izleme kopyalarını artnivo.com project space adresine USB ya da DVD içinde postalayabilirsiniz. USB ve DVD’ler adresinize geri gönderilmeyecektir, dolayısıyla orijinal eseri değil, izleme kopyalarını gönderiniz. Sanatçının verdiği e-posta adresi üzerinden iletişime geçilerek, başvurulara bir ay içinde yanıt verilecektir
artnivo.com project space
Sadi Konuralp Cad. Nejat Eczacıbaşı Binası No:5B 34433 Şişhane /İstanbul

Ad Soyad Telefon
Mail Portfolyo
Dosya Ekle