Unutmanın Eşiği (Çağrı Saray 2 Mart - 8 Nisan)

Unutmanın Eşiği 
ÇAĞRI SARAY 
2 MART - 8 NİSAN 

Pilot, 2 Mart- 8 Nisan 2017 tarihleri arasında Çağrı Saray’ın Unutmanın Eşiği başlıklı kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor. Saray, süreklilik duygusunun kökünü mekanlarda aradığı serisinde, Türkiye’nin kolektif bellek mekanlarına odaklanır: Dolmabahçe Sarayı, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Resim Heykel Müzesi, AKM, Haydarpaşa Garı ve Sansaryan Han, Saray’ın çizimlerinin konusu olur. 

Saray’ın çizimlerinde, hatırayı kutsallaştıran hafızanın korunmasına yönelik bir çağrı ve kaybına vurgu yapan kesintili çizgiler vardır. Hafızayı korumak, arşivleri kurmak, yıl dönümlerini hatırlamak çaba ve tekrar gerektirir. Hafıza, ritüeller oluşturur. Geçmişe ait olan anları/mekanları şimdi’ye tekrar yerleştirir. Hafıza mekanlarını, artık içine kolayca yerleşemediğimiz ancak derinden bağlı hissettiğimiz  ve arşivini yapacak kadar mesafeli durduğumuz bir yere sabitler. 

Unutmanın Eşiği isimli serisinde Saray, birer bellek mekanı olarak anıtsallaştırdığı imgelere yeniden bakmayı önerir. Bu imgeler, bir güç mücadelesinin temsilleri olarak belirirler. Tarihe kalacaklar ve yok olacaklar arasındaki mücadelenin odak alanlarını hayali bir haritada işaretler. Saray’ın haritası, kenti deneyimlemenin bir yolu olarak psiko-coğrafyadan ilham alır. Kentsel alanın, bireyin duygu ve davranışları üzerindeki etkilerine odaklanan psikocoğrafya kavramı, 1950’lerde Situasyonist Enternasyonal’in ürettiği bir kavram. Kent içinde hıza dayalı ve tekrarlanan davranışların daraltıcı etkisini azaltmak için “başıboş” dolaşmayı ve beklenmedik karşılaşma ve hislere açık olmayı önerir. Bu anlamda psikocoğrafik haritalar, kentte görünmeyen potansiyelin açığa çıkması konusunda yaratıcılığa dayalı duygusal bir eylem alanını yeniden ve yeniden tanımlarlar. 

1979 yılında İstanbul’da doğan Çağrı Saray, İstanbul’da yaşıyor ve çalışıyor. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünden mezun olduktan sonra aynı fakültede Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlik programlarını tamamladı. Halen Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Temel Eğitim Bölümünde doçent olarak görevine devam etmekte.

Çok sayıda ulusal ve uluslararası sergide çalışmaları yer alan Saray’ın kişisel sergileri arasında; Eksilen Zaman (2015), Outsider (2014), İçerideki Ölçülebilir Sıcaklık(2013), Gri Koridor(2013), Bekleme Odası(2009), Kırmızı Oda(2007), Bellek Kutuları-1(2001) bulunur. Çin, Meksika, İtalya, Yunanistan, Almanya, İspanya ve daha birçok ülkede sergilere katılan Saray’ın çalışmaları, Çanakkale Bienali, Proje 4L, Pera Müzesi, Baksı Müzesi, China Art Academy, Borusan Sanat Galerisi, Kasa Galeri gibi pek çok önemli müze ve sanat kurumunda gösterilmiştir.

 

Kaynak: www.pilotgaleri.com

Sanatçı Başvuru Formu

Sanatçı başvurusu için biyografinizi, son dönem çalışmalarınızın görsellerini ve açıklamalarını içeren portfolyonuzu sisteme yükleyerek bize iletebilirsiniz. Video çalışmalar için bize link iletebilir ya da izleme kopyalarını artnivo.com project space adresine USB ya da DVD içinde postalayabilirsiniz. USB ve DVD’ler adresinize geri gönderilmeyecektir, dolayısıyla orijinal eseri değil, izleme kopyalarını gönderiniz. Sanatçının verdiği e-posta adresi üzerinden iletişime geçilerek, başvurulara bir ay içinde yanıt verilecektir
artnivo.com project space
Sadi Konuralp Cad. Nejat Eczacıbaşı Binası No:5B 34433 Şişhane /İstanbul

Ad Soyad Telefon
Mail Portfolyo
Dosya Ekle