Warning: Illegal offset type in isset or empty in /home/customer/www/artnivo.com/public_html/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/classes/core-abstract-classes/class-wpml-element-translation.php on line 282

Warning: Illegal offset type in /home/customer/www/artnivo.com/public_html/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/classes/core-abstract-classes/class-wpml-element-translation.php on line 292

Warning: Illegal offset type in isset or empty in /home/customer/www/artnivo.com/public_html/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/classes/core-abstract-classes/class-wpml-element-translation.php on line 296

Warning: Illegal offset type in /home/customer/www/artnivo.com/public_html/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/classes/core-abstract-classes/class-wpml-element-translation.php on line 292

Warning: Illegal offset type in isset or empty in /home/customer/www/artnivo.com/public_html/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/classes/core-abstract-classes/class-wpml-element-translation.php on line 296

Warning: Illegal offset type in /home/customer/www/artnivo.com/public_html/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/classes/core-abstract-classes/class-wpml-element-translation.php on line 292

Warning: Illegal offset type in isset or empty in /home/customer/www/artnivo.com/public_html/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/classes/core-abstract-classes/class-wpml-element-translation.php on line 296

Warning: Illegal offset type in /home/customer/www/artnivo.com/public_html/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/classes/core-abstract-classes/class-wpml-element-translation.php on line 292

Warning: Illegal offset type in isset or empty in /home/customer/www/artnivo.com/public_html/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/classes/core-abstract-classes/class-wpml-element-translation.php on line 296

Warning: Illegal offset type in /home/customer/www/artnivo.com/public_html/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/classes/core-abstract-classes/class-wpml-element-translation.php on line 292

Warning: Illegal offset type in isset or empty in /home/customer/www/artnivo.com/public_html/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/classes/core-abstract-classes/class-wpml-element-translation.php on line 296

Warning: Illegal offset type in /home/customer/www/artnivo.com/public_html/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/classes/core-abstract-classes/class-wpml-element-translation.php on line 292

Warning: Illegal offset type in isset or empty in /home/customer/www/artnivo.com/public_html/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/classes/core-abstract-classes/class-wpml-element-translation.php on line 296

Warning: Illegal offset type in /home/customer/www/artnivo.com/public_html/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/classes/core-abstract-classes/class-wpml-element-translation.php on line 292

Warning: Illegal offset type in isset or empty in /home/customer/www/artnivo.com/public_html/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/classes/core-abstract-classes/class-wpml-element-translation.php on line 296

Warning: Illegal offset type in /home/customer/www/artnivo.com/public_html/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/classes/core-abstract-classes/class-wpml-element-translation.php on line 292

Warning: Illegal offset type in isset or empty in /home/customer/www/artnivo.com/public_html/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/classes/core-abstract-classes/class-wpml-element-translation.php on line 296

Warning: Illegal offset type in /home/customer/www/artnivo.com/public_html/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/classes/core-abstract-classes/class-wpml-element-translation.php on line 292

Warning: Illegal offset type in isset or empty in /home/customer/www/artnivo.com/public_html/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/classes/core-abstract-classes/class-wpml-element-translation.php on line 296

Warning: Illegal offset type in /home/customer/www/artnivo.com/public_html/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/classes/core-abstract-classes/class-wpml-element-translation.php on line 292

Warning: Illegal offset type in isset or empty in /home/customer/www/artnivo.com/public_html/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/classes/core-abstract-classes/class-wpml-element-translation.php on line 296
Contemporary İstanbul 2016 | artnivo

Contemporary İstanbul 2016

artnivo.com Contemporary Istanbul 2016’da!

artnivo, bu sene 11. kez düzenlenen Contemporary Istanbul fuarına temsil ettiği ve sergilediği sanatçılarının yeni medya ağırlıklı çalışmalarından oluşan özel bir seçki ile katılıyor. Plugin kapsamında Refik Anadol ve Selin Balcı, CI kapsamında ise Can Akgümüş, Alper Aydın, Özlem Demirel, Leyla Emadi, Özge Enginöz, Mete Ersöz, Neslihan Karaağaç ve Mehmet Öğüt’ün çalışmaları A1 – P01 standında görülebilecek.

Refik Anadol, Infinity Room isimli çalışmasını 4 kanallı videoya uyarlayarak, bu sene ‘ağ tabanlı mekan’ fikrinden yola çıkan Plugin kapsamında yer alıyor. Medya sanatçısı, tasarımcı ve uzamsal düşünür olan Anadol, çağdaş kültür konusunun dönüşümünün, uzamın yeni bir estetiğini, tekniğini ve dinamik algısını gerektirmesi ile ilgileniyor. Anadol çalışmalarını göçebe öznenin sıradışı uzamsal konumlandırmalara karşı tepkisi ve onlarla olan ilişkisi üzerine kuruyor. Mimariye medya sanatlarını eklemleyen Anadol, dijital-olmayan gerçekliklerin artık var olmadığı bir post dijital mimari gelecek ihtimalini sorguluyor ve izleyicilere hem iç hem de dış mimari oluşumların işlevlerini tekrar-tanımlama olasılığını sunarak, onları alternatif gerçeklikleri hayal etmeye davet ediyor. Anadol’un çalışmaları, tüm uzamların ve cephelerin medya sanatçısının tuvaline dönüşebileceğine işaret ediyor.

‘Bio-art’ üzerine çalışmalar yapan Selin Balcı da Plugin kapsamında ‘Quorum Sensing’ isimli video çalışmasıyla yer alıyor. Balcı’nın çalışmaları hem sosyal ikilemlere ve varoluşumuzun temel prensiplerine gönderme yapmakta, hem de sosyal çatışmalara ve çelişkilere dikkat çekmektedir. Balcı, kavramlarını steril laboratuvar ortamında görmeye alışık olduğumuz mikroorganizmaları Petri kabı ortamından ayırarak izleyiciye aktarıyor. Gözle göremediğimiz canlıların davranışları insan eylemlerine ve güdülerine çok yakın bulan Balcı, mikroorganizmaları renk, doku ve içerik oluştururken aynı zamanda insan eliyle suni olarak yaratılmış çekişmelerin ve çatışmaların yer aldığı bir platformdaki oyuncular olarak görüyor.

Can Akgümüş, ‘Aynı Gökyüzü’ isimli, yere ışıklı pano olarak yerleştirilmiş siyah-beyaz gökyüzü fotoğrafı ile fuara katılıyor. Akgümüş’ün ’Habersiz’(Unawares) isimli fotoğraf kitabından seçtiği bir fotoğrafla oluşturduğu çalışma, kitaba gönderme yapmakta. Kitap, İstanbul’un göçmenlerin yoğunlukla yaşadığı Tatavla’da (şimdiki ismiyle Kurtuluş’ta) geçen günlük hayatı; insanları, mimariyi ve çevredeki cansız nesneler etrafında süregelen devinimi konu ediniyor. Öyle ki herkes ve her şey bir arada, fotoğraflarının çekildiğinden belki bihaber, belki de haberdar ancak aldırış etmeden geçip gitmekte. Yere yerleştirilmiş gökyüzü fotoğrafı ise hem Tatavla sakinlerinin, hem aralarında gezinerek onları fotoğraflayanın, hem de gökyüzüne yukarıdan bakanların aynı gökyüzü altında olduğunu anımsatmak niyetinde.

Alper Aydın, “Phreatic” adlı video çalışmasında, suyu huzurlu ikliminden çıkararak, kişisel izleniminin filtresinden geçiriyor ve İstanbul Boğazı’nı, kaotik bir görüntüye dönüştürüyor. Sanat üretimini çoğunlukla sakin kıyı kasabalarında gerçekleştiren sanatçı, suyun yarattığı pozitif etkiyi kişisel bir bakışla kırarak, magmaya benzeyen bir görüntü ortaya çıkarıyor. Metropoldeki  duruşunu bu görüntüyle içselleştiren Aydın, modern medeniyetlerin, içinde bulunan bireyler ile kurduğu ilişki ve bu medeniyetlere ev sahipliği yapmış fiziksel coğrafyanın yansımaları arasında kendi çelişkisini sunuyor.

‘Colour and Line’ ve ‘Pink and Green’ isimli heykelleriyle fuarda yer alan Özlem Demirel, çalışmalarını üretirken, izleyici tarafından sadece izlenen değil, etkileşime girilen deneyimler yaratmayı hedefliyor. Çalışmaları, ışık, renk ve algılama üzerine yaptığı araştırmaların sonucunda ortaya çıkıyor. Resim, heykel ve video gibi farklı medyumlar kullanarak obje, mekan ve izleyici arasındaki etkileşimleri araştıran Demirel için çalışmalarında en heyecan verici unsurlar; ışık, renk ve algı oyunları.

Leyla Emadi, ‘It’s all your fault’ isimli video çalışmasıyla fuara katılıyor. Emadi’nin kişisel geçmişinde yer eden İran Devrimi’ne gönderme yapan çalışma, Humeyni’nin gücü eline geçirmesi ve bunun sonucu sanatçının babasını kaybedişi üzerine bir anma niteliğinde.

Özge Enginöz, fuara ‘Yıldızlı Gökyüzünün Gücü Adına’ isimli 6 parçadan oluşan ışıklı kutu yerleştirmesi ile katılıyor. Çalışmalarında evrenle bir olduğumuzu işaret eden kadrajlarla sanatçı, insanın göremeyeceği ama belki de hissedebileceği yerde olduğunu hatırlatmaktadır. Hayatın içinde ve sonrasında insanın yeri ile sonsuzluk içindeki konumunun görsel olarak dilini ararken, fotoğrafları gökyüzü haritası üzerinde üç boyutlu kutular içine yerleştirerek, evren, sonsuzluk ve kaos içindeki konumumuzu estetik olarak görselleştirmektedir.

Fotoğraf üzerine çalışmalar yapan Mete Ersöz, fuarda ‘Braille I’ isimli ışıklı kutuda sergilediği bir fotoğrafla yer alıyor. Çalışmalarında mimari detaylara yer veren Ersöz, braille alfabesiyle yazılmış gibi duran, kabartmalı plakalardan oluşan opera binasını işitsel ve duyusal algılamaların yanında bir de görsel olarak algılamamızı öneriyor.

Neslihan Karaağaç, son dönem ürettiği ‘Apophenia’ isimli video çalışmasıyla fuarda yer alıyor. Karaağaç’ın, psikoloji eğitiminden oldukça beslenen soyut çalışmalarındaki geçirgen yapı ve bozulmuş doğa sanatçının merak ve üretim heyecanı ile birleşerek bizleri sürpriz sürecin bıraktığı izler ile buluşturuyor. Tıpkı hayatın akışında verilen kararlara zıt veya paralel yaşadığımız sonuçlar gibi, sanatçı üretiminde kullandığı endüstriyel malzemeleri yönlendirici olarak kontrol edip müdahalede bulunsa da, malzemenin doğasının şaşırtıcı değişimleri ile renklerin ve katmanların üst üste binerek oluşturduğu organik şekiller varlık savaşı veriyor. Şeffaflığa yapışırken onu kademe kademe yok eden lekeler, anı katmanları gibi yayılırken, ışıldayan başka bir leke, anında farklı bir betimleme üzerine kurgu oluşturmamızı sağlıyor.

Mehmet Öğüt, ‘Self’ isimli video yerleştirmesinde, “Eğer hayatımızı özetleyecek bir fotoğraf ya da kelime seçmemiz gerekseydi, ne seçerdik?” sorusunun cevabını düşündürüyor. Kendimize yönelik bir yolculuğa davet edip, en basit formda hayatımızın ne olduğunun cevabını bulmaya yöneltiyor ve izleyiciyi özsel yaşam macerasına bakmaya yönlendiriyor.
artnivo sanatçılarının çalışmaları 3 – 6 Kasım tarihleri arasında A1 – P01 standında izlenebilir.