Koan Ceramics

Burcu Yürek, tüm aşamalarını kendisinin üstlendiği Koan markasıyla; tüm duyumlarımızı kapsayan bir yaklaşım içinde üretimlerini yapmakta ve ürünlerindeki işlevselliğinin yanı sıra, kişide bir his uyandırmasını önemsemektedir.                                                       Adını, yaşantının tek kaynağının zihin olduğu ezberine karşın sezgileri önemseyen bir pratikten almıştır. Medeniyetimizi anlamamıza aracılık eden kültürel öğeleri yorumlayarak yaptığı çalışmalar farklı bir odak noktasıdır. Kültürel tarihimizi anlamamıza aracılık eden sembolleri, değer ve aktarılan bilgi olarak ele almaya çalışmaktadır. 2019 yılında, Anadolu Kültürünün kadına atfettiği değeri sembolize eden “Eli Belinde” motifini yorumlayarak yaptığı çanak, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteği ile düzenlenen yarışmada dekorasyon kategorisinde birinciliğe layık görülmüştür.

Burcu Yürek, tüm aşamalarını kendisinin üstlendiği Koan markasıyla; tüm duyumlarımızı kapsayan bir yaklaşım içinde üretimlerini yapmakta ve ürünlerindeki işlevselliğinin yanı sıra, kişide bir his uyandırmasını önemsemektedir.