Oğulcan Sürmeli

Oğulcan Sürmeli

Oğulcan Sürmeli çalışmalarında ''anlam'' üzerine pratiklerde bulunur. Sanatçının çeşitli üretimleri tinin dışavurumu olarak değerlendirilebilir. Bu bağlamda, insanın tanrısal yansımasından meydana gelen anlam kayıplarının incelenmesi, sanatçı için temel bir konudur. Sürmeli, tin ve gündelik yaşama dair kurduğu bağlantıları hangi disiplin ile doğrudan aktarabilecekse o disiplinlerde teknik olarak altyapıyı kuvvetlendiriyor. Böylece bulunduğu coğrafyanın yaşanmışlıklarını ve değerlerini kendi içinde öznelleştirip, metafor hale getirerek sanatsal değerlendirmeler oluşturmaktadır.Bu doğrultuda çalışmalar incelendiğinde bir “şey” ile “özü” arasındaki ilişkinin, gördüğümüz bir imgede neye benzediğini inceler. Yani çalışmalarda bulunabilecek anlam kaybının çatışarak varolması, ilk bakışta mutlu bir ütopyacı olarak görünen bir imgenin, ne kadar da absürt olduğunu ortaya koymaktadır. Böylece ütopya ve distopyanın aslında aynı şey olduğunu da bize yine ‘’anlam'' üzerinden göstermiş olur. Sanatçının plastik dili, şehir sokaklarında görünenin arkasındaki gerçekliği, üzerine düşünülmeye -dolaylı yoldan- engellenen konularla mecazi olarak da ilişkilendirebileceğimiz bir perspektif sunar. Sürmeli, şimdilerde ise plastik sanatlar üretimine İstanbul'da devam ediyor. Sergiler 2020, Üretimhane 2020, On Bir (11), Masterpiece Hall by QNB First-SAMSUNG, İstanbul, Türkiye 2020, Ambidextrous Group Show II, Ambidexter, İstanbul, Türkiye 2019, 9.99, SOLO, Dose Art Space, İstanbul, Türkiye 2019, Art House, Root Bodrum, Muğla, Türkiye 2018, 38. Akbank Günümüz Sanatçıları Sergisi, İstanbul, Türkiye

Oğulcan Sürmeli çalışmalarında ”anlam” üzerine pratiklerde bulunur. Sanatçının çeşitli üretimleri tinin dışavurumu olarak değerlendirilebilir. Bu bağlamda, insanın tanrısal yansımasından meydana gelen anlam kayıplarının incelenmesi, sanatçı için temel bir konudur.