Önceki Sayfa
Antonio Cosentino

Antonio Cosentino

Antonio Cosentino’nun çalışmalarında günlük hayatın içinden, kişisel hafızasının derinliklerinden ya da yaşadığı şehrin görsel kültüründen sızarak gelen sayısız imge yer almaktadır. 90′lı yılların çağdaş sanat ortamında alt ve üst sanatın yerdeğiştirici özelliğinin tartışıldığı sıralarda, Cosentino ve sanatçı arkadaşları, alt kültür unsurlarının sorgulandığı bir bakışın arkeolojisini yapmaya girişmişlerdir adeta. İşte bu dönemlerden başlayarak pano, dükkan tabelası, paket kağıdı, fayans gibi yaşadığımız coğrafyanın görsel kültürüne dair malzemeler, Cosentino’nun resimlerinde birbirinin üzerinde tahakküm kurmadan yer alırlar. Sanatçının imgeleri, hem ayrık ve parçalı hem de bütün ve tekrara dayalı bir anlatımı kucaklarken üçüncü bir pencereyi aralar: renkli ve düşünceli bir hafıza alanı. Hafızası sürekli bir arşivci gibi çalışırken yazılı ve görsel olan pek çok şeyi kaydeder. Cosentino‘nun kurduğu hareketli ve oyunsu yapı, mega kentler ve kent mimarisinin kısa ömrü, insani ölçeğin ve yerelliğin terkedilişi, insanüstü hız ve hatta tüketim gibi kavramları çağrıştırırken moderniteye özgü unutkanlığı bir kez daha anımsamamızı sağlamaktadır. Kaynak: Pınar Öğrenci / Temel-siz sergi yazısı.
.

1970 yılında İstanbul´da doğdu.
1994 yılında Mimar Sinan üniversitesi resim bölümü Adnan Çoker atölyesinden mezun oldu.
1996 yılında Hakan Gürsoytrak ve Mustafa Pancar ile birlikte “ “HAFRIYAT” grubunu kurdu. Bugüne kadar yurt içinde ve dışında “HAFRİYAT” grubu ile birlikte küratörlüğünü de üstlendikleri 16 sergiye katıldı.
2006 yılında ilk bağımsız sergi mekanı olan “Hafriyat Karaköy” ü “Hafriyat” grubu ile birlikte kurdu ve üç yıl boyunca grup üyeleri ile birlikte yöneticiliğini yaptı. Bu süre boyunca “Hafriyat Karaköy” 26 adet sergi ve etkinliğe ev sahipliği yaptı, biri Hollanda'da olmak üzere iki fuara katıldı.
1999- 2000 ve 2001 yıllarında sırası ile “yerli malı” “yurttan sesler” ve “aileye mahsustur” sergilerinin küratörlüğünü üstlendi aynı zamanda eserleriyle katıldı.
2011 yılında Münih´ te “Turbo Works” isimli sergiyi düzenledi.
Halen İstanbul´da yaşıyor.

Antonio Cosentino’nun çalışmalarında günlük hayatın içinden, kişisel hafızasının derinliklerinden ya da yaşadığı şehrin görsel kültüründen sızarak gelen sayısız imge yer almaktadır. 90′lı yılların çağdaş sanat ortamında alt ve üst sanatın yerdeğiştirici özelliğinin tartışıldığı sıralarda, Cosentino ve sanatçı arkadaşları, alt kültür unsurlarının sorgulandığı bir bakışın arkeolojisini yapmaya girişmişlerdir adeta. İşte bu dönemlerden başlayarak pano, dükkan tabelası, paket kağıdı, fayans gibi yaşadığımız coğrafyanın görsel kültürüne dair malzemeler, Cosentino’nun resimlerinde birbirinin üzerinde tahakküm kurmadan yer alırlar. Sanatçının imgeleri, hem ayrık ve parçalı hem de bütün ve tekrara dayalı bir anlatımı kucaklarken üçüncü bir pencereyi aralar: renkli ve düşünceli bir hafıza alanı. Hafızası sürekli bir arşivci gibi çalışırken yazılı ve görsel olan pek çok şeyi kaydeder. Cosentino‘nun kurduğu hareketli ve oyunsu yapı, mega kentler ve kent mimarisinin kısa ömrü, insani ölçeğin ve yerelliğin terkedilişi, insanüstü hız ve hatta tüketim gibi kavramları çağrıştırırken moderniteye özgü unutkanlığı bir kez daha anımsamamızı sağlamaktadır. Kaynak: Pınar Öğrenci / Temel-siz sergi yazısı.