Önceki Sayfa
Aslı Smith

Aslı Smith

Aslı Smith, İstanbul ve New York merkezli multi-disipliner bir tasarımcı ve sanatçıdır. 2016
yılında ismini “Güneşe Bakan Bitkiler” anlamına gelen, Latin kökenli Heliotrope kelimesinden
alan Heliotropic Studio'yu kurdu. Çalışmalarında ekoloji ve doğa temaları öne çıkan, sanat ve
zanaat kavramlarını bir araya getiren Aslı, işlerinde doğadan gelen materyaller ve atık
malzemeler kullanır.
Aslı, New School University'de Media Studies, Pratt Institute'da İletişim Tasarımı lisansüstü
programlarını ve Parsons School of Design'da Fine Art Foundation Programını bitirdi. Aslı’nın
tasarım ve illüstrasyonları pek çok dergi ve kitapta yayınlandı (American Illustration,
Communication Arts, Print); ambalaj, vitrin ve tekstilde kullanıldı.