Önceki Sayfa
Damla Karadere

Damla Karadere

2014 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim Bölümü’nden mezun oldu. Lisans eğitiminin son evresinde Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin 6 ana yapıdan oluşan Fındıklı Kampüsü'nün bina güçlendirme çalışmaları ve bu çalışmalar akabinde ortaya çıkan hafriyatı, başka bağlamlarda üretimler yapmaya götüren bir çıkış noktası olarak inceledi.
MSGSÜ’nün mekânsal sürecini ele alıp okumalar yaparken, bu süreci mekâna dair genel ilgisi ile birleştirip, mekân üzerine sanat tarihi ve felsefe merkezinde araştırmalar yapmaya ve sanat tarihinden örnekleri daha detaylı bir biçimde incelemeye başladı. Zamanla okulun tadilat sürecini belgelemeye ve belgesel niteliğinde bir seri oluşturmaya karar verdi. Sanat tarihinden örnekler ile, bu bağlama ilişkin incelemeler sonucu; strüktürün mimari ve sanatsal bağlamı, bu anlamda yapılan çalışmaları öğrenmesi, üretimlerinde başka bir vizyon oluşturmasını sağladı.
Dışavurum etkilerde yaptığı ilk üretimlerinin akabinde, yeni üretimlerinin arka planını oluşturacak ve temel sanat bağlamları olan; strüktür ve tekstür konularında, üretim biçimimin temel meselelerini belirlemiş oldu. Yüzey çalışmalarının yanı sıra, üç boyutlu üretimler ve bu noktada mimari sistemler, yapıt unsurlarının bir araya getirilme usulleri, strüktürel anlamda denge ve boyut konularına ilgi duymaya başladı. Mimari olarak tadilat meselesi ve eklemlenen yapılar ve yapının genel restorasyon sürecine ilgisi; üretimlerinin mimari ve tarihsel boyutlarını, mekan problematiği ile ilişkili olarak, bir sanat unsuru bağlamında ele aldı.
Sergiler; 2016 “Karma Resim Sergisi”, Nuri İyem Resim Ödülü 2015 “Karma Resim Sergisi”, Bayrampaşa Rotary Kulübü 2014 “Yeni Arayışlar II”, Ulus Lions Kulübü
Ödüller; 2016 Nuri İyem Resim Ödülü, Sergileme, 2014 Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim Heykel Müzesi Arşivine eser kabulü, 2014 Ulus Lions Kulübü “Yeni Arayışlar 2” MSGSÜ Resim-Heykel Yarışması 1.lik ödülü, 2006 ÇEVKO Resim Yarışması 2.lik ödülü
1989 doğumlu sanatçı İstanbul'da yaşamakta ve çalışmaktadır.