Önceki Sayfa
Damla Karadere

Damla Karadere

2014 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Resim Bölümünden mezun oldum. Lisans eğitimim sırasında edindiğim, teori ve uygulama yöntemlerini, çeşitli üslup denemeleri ile ürettiğim resimlerimde, çıkış noktam olarak kullandım. Lisans eğitimimin son evresinde, diploma jürisinde de yer alan çalışmalarıma uzanan süreçte; Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin, 6 ana yapıdan oluşan, Fındıklı Kampüsünün, 2012 yılında yapımına başlanan, bina güçlendirme çalışmalarını ve bu çalışmalar akabinde ortaya çıkan hafriyatı, beni başka bir bağlamda üretimler yapmaya götüren, çıkış noktası olarak inceledim. Resimlerimi üretme sürecimde MSGSÜ’nün mekansal sürecini ele alıp okumalar yaparken, bu süreci mekana dair genel ilgim ile birleştirip, mekan üzerine sanat tarihi ve felsefe merkezinde araştırmalar yapmaya ve sanat tarihinden örnekleri daha detaylı bir biçimde incelemeye başladım. Zamanla okulun tadilat sürecini belgelemeye, bahsetmiş olduğum gerekçeler ile; belgesel niteliğinde bir seri oluşturmaya karar verdim. Sanat tarihinden örnekler ile, bu bağlama ilişkin incelemelerim sonucu; strüktürün mimari ve sanatsal bağlamı, bu anlamda yapılan çalışmaları öğrenmem, üretimlerimde başka bir vizyon oluşturmamı sağladı. Dışavurum etkilerde yaptığım ilk üretimlerimin akabinde, yeni üretimlerimin arka planını oluşturacak ve temel sanat bağlamları olan; strüktür ve tekstür konularında, üretim biçimimin temel meselelerini belirlemiş oldum. Yüzey çalışmalarım yanı sıra, üç boyutlu üretimler ve bu noktada mimari sistemler, yapıt unsurlarının biraraya getirilme usülleri, strüktürel anlamda denge ve boyut konularına ilgi duymaya başladım. Mimari olarak tadilat meselesi ve eklemlenen yapılar ve yapının genel restorasyon sürecine ilgim; üretimlerimin mimari ve tarihsel boyutlarını, mekan problematiği ile ilişkili olarak, bir sanat unsuru bağlamında ele almama neden oldu.
.

1989, İstanbul
İstanbul'da yaşamakta ve çalışmaktadır. 
 
Eğitim
(2016 – )    Mimar Sinan Üniversitesi, Temel Sanat ve Tasarım Bölümü, Yüksek Lisans 
(2009 – 2014) Mimar Sinan Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim, Lisans
 
Sergiler
2016 “Karma Resim Sergisi”, Nuri İyem Resim Ödülü
2015 “Karma Resim Sergisi”, Bayrampaşa Rotary Kulübü
2014 “Yeni Arayışlar II”, Ulus Lions Kulübü
 
Ödüller
2016 Nuri İyem Resim Ödülü, Sergileme
2014 Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim Heykel Müzesi Arşivine eser kabulü
2014 Ulus Lions Kulübü “Yeni Arayışlar 2” MSGSÜ Resim-Heykel Yarışması 1.lik ödülü
2006 ÇEVKO Resim Yarışması 2.lik ödülü

2014 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Resim Bölümünden mezun oldum. Lisans eğitimim sırasında edindiğim, teori ve uygulama yöntemlerini, çeşitli üslup denemeleri ile ürettiğim resimlerimde, çıkış noktam olarak kullandım. Lisans eğitimimin son evresinde, diploma jürisinde de yer alan çalışmalarıma uzanan süreçte; Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin, 6 ana yapıdan oluşan, Fındıklı Kampüsünün, 2012 yılında yapımına başlanan, bina güçlendirme çalışmalarını ve bu çalışmalar akabinde ortaya çıkan hafriyatı, beni başka bir bağlamda üretimler yapmaya götüren, çıkış noktası olarak inceledim. Resimlerimi üretme sürecimde MSGSÜ’nün mekansal sürecini ele alıp okumalar yaparken, bu süreci mekana dair genel ilgim ile birleştirip, mekan üzerine sanat tarihi ve felsefe merkezinde araştırmalar yapmaya ve sanat tarihinden örnekleri daha detaylı bir biçimde incelemeye başladım. Zamanla okulun tadilat sürecini belgelemeye, bahsetmiş olduğum gerekçeler ile; belgesel niteliğinde bir seri oluşturmaya karar verdim. Sanat tarihinden örnekler ile, bu bağlama ilişkin incelemelerim sonucu; strüktürün mimari ve sanatsal bağlamı, bu anlamda yapılan çalışmaları öğrenmem, üretimlerimde başka bir vizyon oluşturmamı sağladı. Dışavurum etkilerde yaptığım ilk üretimlerimin akabinde, yeni üretimlerimin arka planını oluşturacak ve temel sanat bağlamları olan; strüktür ve tekstür konularında, üretim biçimimin temel meselelerini belirlemiş oldum. Yüzey çalışmalarım yanı sıra, üç boyutlu üretimler ve bu noktada mimari sistemler, yapıt unsurlarının biraraya getirilme usülleri, strüktürel anlamda denge ve boyut konularına ilgi duymaya başladım. Mimari olarak tadilat meselesi ve eklemlenen yapılar ve yapının genel restorasyon sürecine ilgim; üretimlerimin mimari ve tarihsel boyutlarını, mekan problematiği ile ilişkili olarak, bir sanat unsuru bağlamında ele almama neden oldu.