Önceki Sayfa
Esin Aykanat Avcı & Ilgım Göktürk Başal

Esin Aykanat Avcı & Ilgım Göktürk Başal

Esin Aykanat Avcı 2009 yılında Hacettepe Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu. 2014 yılında yine Hacettepe Üniversitesi Seramik Bölümü Sanatta Yeterlik Programı’na başladı. 2017-2018 Akademik Yılı boyunca Fulbright Doktora Tezi Araştırma Bursu kapsamında, Newark, Delaware, Amerika’da tez çalışmalarını yürüttü. Esin Aykanat Avcı, insanın doğayla etkileşimi ve fiziksel olarak tekrar bir olabilme ihtimali konularından yola çıkan süreç odaklı yerleştirme, heykel, video, arazi sanatı ve biyo sanat alanlarında ürettiği çalışmalarıyla ulusal ve uluslararası sergilere katılmaya devam etmekte, çalışmaları ulusal sanat koleksiyonlarında yer almaktadır. Şu anda halen Hacettepe Üniversitesi’nde tez çalışmasının son aşamasını ve Cer Modern, Ankara’da Sanatçı İkamet Programı kapsamında sağlanan atölyesinde kişisel çalışmalarını yürütmektedir.
 
Ilgım Göktürk Başal Hacettepe Üniversitesi Nanoteknoloji ve Nanotıp Bölümü’nden 2011 yılında yüksek lisans, 2016 yılında doktora diplomasını aldı. 2015 yılında İsveç Linköping Üniversitesi Fizik, Kimya ve Biyoloji Bölümü’nde misafir araştırmacı olarak çalışma imkanı buldu. Afinite temelli nanomalzemeler, biyosensör gibi çalışma konularında ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde birçok yayını bulunmaktadır. Halen Hacettepe Üniversitesi Kimya Bölümü Biyokimya Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak akademik çalışmalarına devam etmektedir. 2019’dan beri bilimle sanatın buluştuğu bio-art projelerinde yer almaktadır.

Esin Aykanat Avcı ve Ilgım Göktürk Başal, sanatçı ikilisi olarak çalışmaktadırlar.

Esin Aykanat Avcı 2009 yılında Hacettepe Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu. 2014 yılında yine Hacettepe Üniversitesi Seramik Bölümü Sanatta Yeterlik Programı’na başladı. 2017-2018 Akademik Yılı boyunca Fulbright Doktora Tezi Araştırma Bursu kapsamında, Newark, Delaware, Amerika’da tez çalışmalarını yürüttü. Esin Aykanat Avcı, insanın doğayla etkileşimi ve fiziksel olarak tekrar bir olabilme ihtimali konularından yola çıkan süreç odaklı yerleştirme, heykel, video, arazi sanatı ve biyo sanat alanlarında ürettiği çalışmalarıyla ulusal ve uluslararası sergilere katılmaya devam etmekte, çalışmaları ulusal sanat koleksiyonlarında yer almaktadır. Şu anda halen Hacettepe Üniversitesi’nde tez çalışmasının son aşamasını ve Cer Modern, Ankara’da Sanatçı İkamet Programı kapsamında sağlanan atölyesinde kişisel çalışmalarını yürütmektedir.

Ilgım Göktürk Başal Hacettepe Üniversitesi Nanoteknoloji ve Nanotıp Bölümü’nden 2011 yılında yüksek lisans, 2016 yılında doktora diplomasını aldı. 2015 yılında İsveç Linköping Üniversitesi Fizik, Kimya ve Biyoloji Bölümü’nde misafir araştırmacı olarak çalışma imkanı buldu. Afinite temelli nanomalzemeler, biyosensör gibi çalışma konularında ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde birçok yayını bulunmaktadır. Halen Hacettepe Üniversitesi Kimya Bölümü Biyokimya Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak akademik çalışmalarına devam etmektedir. 2019’dan beri bilimle sanatın buluştuğu bio-art projelerinde yer almaktadır.