Önceki Sayfa
Hayal İncedoğan

Hayal İncedoğan

Disiplinlerarası üretimler yapan Hayal İncedoğan’ın çalışmalarında müzik unsuru hem biçimsel hem kavramsal açıdan oldukça önemli bir yer tutar. Tuval resimleriyle başladığı üretim alanını zamanla algıya dayalı projelerle zenginleştirerek fotoğraf, neon, ayna ve sesli video yerleştirmeler üreten sanatçı; bu medyum çeşitliliğini, görsel bir ‘çok seslilik’ üzerine inşa eder ve üretiminin teknik ve kavramsal bileşenlerini oluşturur.

Çalışmalarının konusunu; 21.yy’da ‘romantizm’ kavramını ve ‘bohemi’ yeniden yorumlamak şeklinde tarif ederken, klasik ve elektronik müzik, bazı edebi metinler ve botanik ile güçlü bağları bulunan eserler ortaya koymaktadır. Anı, kişisel ve toplumsal bellek, hatıralar ve nostalji temel araştırma konuları arasında yer alır ve sanatsal pratiğinin temellerini oluşturur.
 
Sanatçının yetiştirdiği bitkileri fotoğraflamaya başlayarak geliştirdiği ‘Zamanın Gölgesinde’ isimli proje, botanik temelli fotoğraf seriler ve bitkilerin büyüme süreçleriyle birlikte belgelenen mikro düzeyde bir zamansal bellek olarak okunabilir. Aynı zamanda ‘Herbarium’ terimiyle ifade edilen bir tür bitkileri arşivleme sistemiyle ilişkilenir. Bu nedenle bizi; 19. yüzyıl fotoğraf estetiğinden romantizm akımına kadar geniş bir skalada ve farklı bilinçaltı kodlarıyla adeta zamanlar arası bir yolculuğa çıkarır. Bu noktada ise üretimler, tıpkı bir ‘Rorschah Testi’ gibi işler ve her bir izleyicinin kişisel vizyonundan seçtiği farklı imge ve çağrışımları misafir ederler. 
 
Motifin farklı coğrafyalarda gelişen yansımaları üzerine araştırmalar yapan sanatçı, her bir kültürde, benzer ve farklı yorumlar ve bağlamlarda ele alınışları itibariyle ‘Esperanto’ gibi evrensel ortak bir dil yaratabilme olasılıkları üzerinde durur. Özellikle görsel ve tarihsel diyaloglar üzerinden gelişen bu araştırma, disiplinlerarası bir yaklaşımla ele alındığında özgün bir görsel dille ifade bularak farklı bağlamlar yaratır.
.

1980 yılında İzmir´de doğdu. Sanatçı çalışmalarını İzmir ve İstanbul´da sürdürüyor.
2004 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim bölümünde lisans ve 2008 yılında aynı üniversitede yüksek lisans eğitimini tamamladı.
2007 yılında NY School of Visual Arts Üniversitesi´nin Resim ve Mixed Medya bölümünün bursu ile yeni medya alanında çalışarak bir ´Open Studio´ sergisi hazırladı.
2005 yılından bu yana Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde akademisyen olarak çalışıyor.
Geçtiğimiz günlerde; 1950 tarihli bir şarkıdan esinli olan ´Leylak Şarabı Vol.I´ isimli ikinci kişisel sergisini Art ON İstanbul´da sergilemiş olan sanatçı, şu günlerde bu uzun soluklu projenin ikinci ayağı için çalışıyor.
Eserleri bugüne kadar ABD, Almanya, Macaristan, İspanya, Finlandiya gibi ülkelerde çeşitli müze ve kurumlarda gösterildi.
Vehbi Koç Vakfı Amerikan Hastanesi Sanat Koleksiyonu, Proje 4L Elgiz Çağdaş Sanat Müzesi Koleksiyonu, Huma & Nahit Kabaçı Koleksiyonu, T.C Dışişleri Bakanlığı Koleksiyonu ve bazı özel koleksiyonlarda eserleri bulunuyor.

Disiplinlerarası üretimler yapan Hayal İncedoğan’ın çalışmalarında müzik unsuru hem biçimsel hem kavramsal açıdan oldukça önemli bir yer tutar. Tuval resimleriyle başladığı üretim alanını zamanla algıya dayalı projelerle zenginleştirerek fotoğraf, neon, ayna ve sesli video yerleştirmeler üreten sanatçı; bu medyum çeşitliliğini, görsel bir ‘çok seslilik’ üzerine inşa eder ve üretiminin teknik ve kavramsal bileşenlerini oluşturur.

Çalışmalarının konusunu; 21.yy’da ‘romantizm’ kavramını ve ‘bohemi’ yeniden yorumlamak şeklinde tarif ederken, klasik ve elektronik müzik, bazı edebi metinler ve botanik ile güçlü bağları bulunan eserler ortaya koymaktadır. Anı, kişisel ve toplumsal bellek, hatıralar ve nostalji temel araştırma konuları arasında yer alır ve sanatsal pratiğinin temellerini oluşturur.

Sanatçının yetiştirdiği bitkileri fotoğraflamaya başlayarak geliştirdiği ‘Zamanın Gölgesinde’ isimli proje, botanik temelli fotoğraf seriler ve bitkilerin büyüme süreçleriyle birlikte belgelenen mikro düzeyde bir zamansal bellek olarak okunabilir. Aynı zamanda ‘Herbarium’ terimiyle ifade edilen bir tür bitkileri arşivleme sistemiyle ilişkilenir. Bu nedenle bizi; 19. yüzyıl fotoğraf estetiğinden romantizm akımına kadar geniş bir skalada ve farklı bilinçaltı kodlarıyla adeta zamanlar arası bir yolculuğa çıkarır. Bu noktada ise üretimler, tıpkı bir ‘Rorschah Testi’ gibi işler ve her bir izleyicinin kişisel vizyonundan seçtiği farklı imge ve çağrışımları misafir ederler.

Motifin farklı coğrafyalarda gelişen yansımaları üzerine araştırmalar yapan sanatçı, her bir kültürde, benzer ve farklı yorumlar ve bağlamlarda ele alınışları itibariyle ‘Esperanto’ gibi evrensel ortak bir dil yaratabilme olasılıkları üzerinde durur. Özellikle görsel ve tarihsel diyaloglar üzerinden gelişen bu araştırma, disiplinlerarası bir yaklaşımla ele alındığında özgün bir görsel dille ifade bularak farklı bağlamlar yaratır.