Önceki Sayfa
Hazal Toprak

Hazal Toprak

 
Hazal Toprak, eserlerinde kompozisyon algısını değiştirerek biçimsel yorumlama anlayışı ile her imgenin farklı olasılıklar sunmasına olanak sağlayan bir anlatım dili kullanmıştır. Eserlerinde fotografik imajlar transfer baskı yoluyla aktarılarak, imgelerin kimi zaman izole edilerek kimi zaman ise tanımlanabilir şekilde kullanılması üslubunun bir parçası olmuştur. Mekanların değiştirilip, dönüştürülerek yeniden kurgulanması bellekteki gerçekliğin dışında yeni bir algılayış şekli oluşturmakla beraber eserlerinde kullanılan baskılarda tanımsız mekanlar, şehir izlenimleri ve imgesel alanlar görülmektedir. Bu alanlara müdahale eden beden imgesi ile birey-mekan ilişkisi incelenmektedir. Mekan ile bireyi homojen bir şekilde bir arada kullanarak, aidiyet, kimlik ve beden gibi kavramları eser üzerinde yeniden sorgulamayı amaçlamıştır.
.

1996, İzmir
 
2014 yılında Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim bölümünde sanat eğitimine başlamıştır. 2018 yılında lisans eğitimini tamamlamıştır. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim Anasanat Dalı yüksek lisans programında tez çalışmasını yürütmektedir.
 
Katıldığı Sergiler
 
Eskişehir Sanat Derneği “Genç Sanat 15 Nisan Dünya Sanat Günü Karma Sergi” Eskişehir, 2017
Eskişehir Sanat Derneği “Dünya Sanat Günü Resim Sergisi” Eskişehir, 2017
“ÖTE” Grup Karma Sergisi İstanbul, 2017
Yeniköy Rotary Klubü “Bazaart Sanat Sergisi” İstanbul, 2019
Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Lisansüstü Öğrenci Sergisi, İzmir, 2019
“Müşterek Mekan Bir Zamanlar Bir Yerde” Karma Sergi İzmir, 2019
Bostanlı Sanat Vectorel Art Studio Karma Sergi İzmir, 2019
Bostanlı Sanat Vectorel Art Studio “Küçülen Sanat” Resim Sergisi, 2019
 
Hazal Toprak, eserlerinde kompozisyon algısını değiştirerek biçimsel yorumlama anlayışı ile her imgenin farklı olasılıklar sunmasına olanak sağlayan bir anlatım dili kullanmıştır. Eserlerinde fotografik imajlar transfer baskı yoluyla aktarılarak, imgelerin kimi zaman izole edilerek kimi zaman ise tanımlanabilir şekilde kullanılması üslubunun bir parçası olmuştur. Mekanların değiştirilip, dönüştürülerek yeniden kurgulanması bellekteki gerçekliğin dışında yeni bir algılayış şekli oluşturmakla beraber eserlerinde kullanılan baskılarda tanımsız mekanlar, şehir izlenimleri ve imgesel alanlar görülmektedir. Bu alanlara müdahale eden beden imgesi ile birey-mekan ilişkisi incelenmektedir. Mekan ile bireyi homojen bir şekilde bir arada kullanarak, aidiyet, kimlik ve beden gibi kavramları eser üzerinde yeniden sorgulamayı amaçlamıştır.

Hazal Toprak, eserlerinde kompozisyon algısını değiştirerek biçimsel yorumlama anlayışı ile her imgenin farklı olasılıklar sunmasına olanak sağlayan bir anlatım dili kullanmıştır. Eserlerinde fotografik imajlar transfer baskı yoluyla aktarılarak, imgelerin kimi zaman izole edilerek kimi zaman ise tanımlanabilir şekilde kullanılması üslubunun bir parçası olmuştur. Mekanların değiştirilip, dönüştürülerek yeniden kurgulanması bellekteki gerçekliğin dışında yeni bir algılayış şekli oluşturmakla beraber eserlerinde kullanılan baskılarda tanımsız mekanlar, şehir izlenimleri ve imgesel alanlar görülmektedir. Bu alanlara müdahale eden beden imgesi ile birey-mekan ilişkisi incelenmektedir. Mekan ile bireyi homojen bir şekilde bir arada kullanarak, aidiyet, kimlik ve beden gibi kavramları eser üzerinde yeniden sorgulamayı amaçlamıştır.