Önceki Sayfa
MELİKE

MELİKE

Melike, İzmir Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümü'nde başladığı sanat eğitimine Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nde devam etti. Aynı zamanda Studio Oyuncuları'nda Performatif Oyunculuk ve Sahneleme Yöntemi üzerine çalıştı. Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Sanat Bölümü'nde yüksek lisans yaptı. "Disiplinlerarası Sanat Bağlamında Robert Rauschenberg, William Forsythe, Jerôme Bel'in Eserlerinde Koreografik Nesne" adlı bir tez yazdı.

Melike’nin sanat pratiği şimdiki zamanda gerçekleşen beden merkezli jestin resim, fotoğraf, video&ses gibi farklı disiplinlerle yapılan form araştırmalarına dayanıyor. Sanatçı bedensel performatif deneyimi merkeze alarak, kullandığı tekniğin sunduğu olanak ve olanaksızlıklarını olabildiğince minimal, az ve eksik bir jestte açığa çıkarıyor. Buna bağlı açığa çıkan farklı enerji seviyeleri ve bedenin boşlukla kurduğu ilişki görünmeyeni görünür kılıyor. Hareket, ritm ve form soyut tasvirlere dönüşüyor. Deneyime odaklanan sanatsal davranış, resim, fotoğraf, video&ses disiplinlerinin kendine özgü teknik unsurlarını vurgulayan çeşitli kombinasyonlarla ortak bir dil oluşturuyor.