Önceki Sayfa
Serenay Şahin

Serenay Şahin

2001 yılında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü’nden mezun oldu. Aynı üniversitede yüksek lisans ve sanatta yeterliğini tamamladı. Hollanda Kraliyet Akademisi, Ses ve Görüntü Bölümü’nde bir yıl süreyle eğitim aldı.
 
“Paralel Hikayeler, Kurgular, Bilinmeyenler”, Artbosphorus Çağdaş Sanat Fuarı; “7-8 Temmuz Sanatın Eylemi”, Kargart; “Values of Turkish Art”, Palatul Culturii Targul-Mureş; “Frames of Turkish Art”, Kö-Tar-Lat Galeri; “Papergirl İstanbul”, Milk Galery; “Art On The Road”, Rog Otonom Bölgesi; “Contemporary Solutions”, Transvaal Instable Art Exhibition; “Kültürel Köprüler”, Yıldız Sabancı Sanat Merkezi; “Esin mi? Şeytan mı?”, Işık Üniversitesi Maslak Galerisi; “Kurgu”, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi gibi çeşitli karma sergilerde yer aldı.
 
“Dijital Sanat, Arayüz ve Yeni İzleyici Profili” adlı bildirisini Yeni Medya Çalışmaları: Kuram, Yöntem, Uygulama ve Siyasa 1. Ulusal Kongresi’nde; “Etkileşimli Sanat Yapıtı ve Yeni Açık Alan Reklam Stratejileri” bildirisini 7. Karaburun Bilim Kongresi’nde; “Vagon Projesi”ni, Kolektif Belleğin İzinde Sokak ve Toplumsal Hareketler Kolokyumu’nda; “Sınırsız Teknoloji-Teknolojik Sanat” bildirisini Günümüz Türk Heykel Sanatı’nın Sorunları Ulusal Heykel Sempozyumu’nda; “Cisimleşen Etkileşim, Değişen Kimlik” adlı bildirisini Sanatta Kimlik ve Etkileşim Uluslararası Sempozyumu’nda sunan Şahin’in, çeşitli yayın organlarında yayınlanmış olan “Digitally Yours: Status of The Viewer in Digital Age”, “Akademik Olmayan Ders”, “Rushkoff: Bir Tuhaf Öneri”, “Etkileşen Sanat Yapıtı/Reklam”, “Be Stupid”, “Be Stupid-2”, “Bir Tuhaf Ada: Locusolus” adlı makaleleri bulunmaktadır.
 
Şahin çalışmalarını Eskişehir ve İstanbul’da sürdürmektedir.

2001 yılında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü’nden mezun oldu. Aynı üniversitede yüksek lisans ve sanatta yeterliğini tamamladı. Hollanda Kraliyet Akademisi, Ses ve Görüntü Bölümü’nde bir yıl süreyle eğitim aldı. Şahin çalışmalarını Eskişehir ve İstanbul’da sürdürmektedir.