Önceki Sayfa
Sinem Karaduman

Sinem Karaduman

Çalışmalarının tümü zamana ve belleğin görselleştirilmesi üzerine kuruludur. Amaç zamana sahip olmak, onu yakalamak değil, zamanın doğal akışı içinde kendi varlığını kanıtlamak ya da belgelemek olmuştur. Çalışmalar bir nevi zihin / bellek arkeolojisi olarak görülebilir. Bütün bir çalışma sonucunda ortaya çıkan, belleğin çok katmanlı ve karmaşık yapısında yapılan kazılarda elde edilen imajlarla kurulan bir müzeye benzetilebilir.
.

1989, Ankara

İstanbul’da yaşıyor ve çalışıyor.

Karaduman, lisans ve yüksek lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi/Enstitüsü Resim Bölümü’nde tamamladı.

Sanatta Yeterlilik eğitimine Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nde devam ediyor ve aynı üniversitede Araştırma Görevlisi olarak görev yapıyor.

Çalışmalarının tümü zamana ve belleğin görselleştirilmesi üzerine kuruludur. Amaç zamana sahip olmak, onu yakalamak değil, zamanın doğal akışı içinde kendi varlığını kanıtlamak ya da belgelemek olmuştur. Çalışmalar bir nevi zihin / bellek arkeolojisi olarak görülebilir. Bütün bir çalışma sonucunda ortaya çıkan, belleğin çok katmanlı ve karmaşık yapısında yapılan kazılarda elde edilen imajlarla kurulan bir müzeye benzetilebilir.