Can İncekara

Can İncekara

1983, İzmir Eğitim 2009 Dokuz Eylül Üniversitesi Resim Bölümünden mezun oldu.
2010 Dokuz Eylül Üniversitesi Resim Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Programına devam ediyor. Karma Sergiler 2009  Hassas Histeri , Soyer Sanat Fabrikası, İzmir
2010  Bakış - İz - Bellek II,Grup Sergi, İzmir
2011  Galeri Merkür Nefes Volume 4, İstanbul
2011  Galeri İlayda, Kent – Atlas, Grup Sergisi, İstanbul
2013  Mamut Art Project , Antrepo no:3, İstanbul
2014  Galeri Artnivo, Lucca Celebration and Memories , İstanbul
2016  Kendine Ait Bir Oda, Sessiz Görünüm, İzmir
2017  Müze Evliyagil, İstanbul Bienali Komşu Etkinliği “Ev Sergisi”, Ankara
2019  RemArt Space, Step Istanbul, İstanbul
2019  Artweeks Akaretler, Kusurlu Güzellik, İstanbul
2019  MartchArt Project, Contemporary Istanbul, İstanbul
2019  MartchArt Project, Kürklü Venüs, İstanbul Kişisel Sergiler
2018  Rem Art Space “Memorabilia”, İstanbul

İnsan deneyiminin kavramsallaştırılamayan ana dair yoğunlukları için konuşmanın ötesinde imgenin hafızası ya da hafıza-daki imge kendi hikayesini oluşturur. Bellek her zaman en güvenilir kaynak olmasa da ana dair yoğunlukları bazen bize tek bir görüntü ya da imge ile sunar ve genellikle bu imgede dile gelmeyenleri gizler. Can İncekara’nın çalışmaları, anımsama yoluyla kendinde olanı yeniden keşfetmeye dair devam eden bir seriyi oluşturur. Yazar: Özgül Kılınçarslan