Öne Çıkanlar

Haberler

tümünü gör
 • Kristal Berraklığı Pera Müzesi'nde

  Kristal Berraklığı, katılan tüm sanatçılarla iş birliği içinde sürdürülebilir küratöryel pratikler ve ekoloji üzerine düşünmenin ötesinde sergi sürecinde karbon ayak izini azaltmaya yönelik ilkeleri harekete geçiren metot ve araçlar kullanıyor: Yapıtların yerel ve iş birliğine dayalı üretimi, yaratıcı geri dönüşüm stratejileri ve tüm katılımcıların son derece az seyahat etmesi gibi.

  more
 • Camdan Şato l Küratör: Can Akgümüş

  Camdan Şato, Müze Evliyagil Koleksiyonundan ve koleksiyon dışı üretimlerden bir araya gelen 58 sanatçının üretimlerini ağırlıyor.

  more
 • Nazlı Gürlek Hodder - "Bedende" Sergisi Evliyagil Dolapdere'de

  Evliyagil Dolapdere, Nazlı Gürlek Hodder'ın ilk kişisel sergisi Bedende'yi 07.11.2020-10.01.2021 tarihleri arasında ağırlamaya hazırlanıyor.

  more
 • Değişen Perspektif sergisi Simbart Exhibition & Project Space'te açılıyor

  Değişen Perspektif I Changing Perspective
  23.10 – 26.12.2020

  Simbart Exhibition & Project Space
  Çukurcuma Caddesi, Çukurcuma Apartmanı 40/A


  “Değişen Perspektif”, altı sanatçının bir araya gelişiyle insanlık tarihinde değişen ve dönu¨şen perspektif olgusunu ele alıyor. Tarihte öncelikle tek bir durağan çizgiye, ufuk çizgisine dayalı olarak yön duygusunu geliştiren bu bakış, statik bir zeminde durduğu varsayılan bir izleyen u¨zerine inşa edilmişti ve bir yön’u¨ ve o yön u¨zerinde ulaşılabilir noktaları belirlerken, ancak bu çizgi içerisinde özne ve nesne arasındaki mesafe ölçu¨lebilir ve konumlanabilir olmuştu.

  İki konum arasındaki mesafenin ölçu¨lmesi navigasyonun ve böylece, emperyalizm ve kapitalizmin inşasının gelişiminde önemlidir. Optik incelemelerindeki gelişmeler ve perspektif, bu gelişimin önemli bir parçasıdır. Du¨nyanın ku¨resel formunu görmezden gelen perspektif yanılsaması, yu¨zyıllarca doğal, bilimsel ve objektif bir olgu olarak dayatılmıştır. Bu şekilde mekanın hesaplanabilirliği, bir gelecek tahminine olanak sağlamasıyla çizgisel bir zaman kavramının inşasına yol açmıştır. Sözde-evrensel olan bu inşa içinse, aynı fotoğraf makinesinin icadında olduğu gibi, hakikati temsil ettiğine dair şu¨phe asla ortadan kalkmamıştır.

  Sergide yer alan Didem Erbaş drone çekimlerin u¨rettiği imajlar u¨zerinden çalışmasını oluştururken, savaş mimarisinin ilerlediği yönlere dair sorgulayıcı açısı ortaya koyarken, Merve Ünsal serigrafileriyle ufuk çizgileri ve onların kırılganlıklarını görselleştiriyor. Ayrıca, sanatçının u¨zerine kaleme aldığı bir hikaye doğa-insan diyalektiği u¨zerinden bir ses yerleştirmesi olarak izleyiciyle ve kamuyla paylaşılıyor. Birbirleriyle ortak işler u¨reten iki sanatçı, ayrıca pozitif-negatif espas ve yataydu¨şey limit u¨zerinden kurguladıkları ortak bir çalışmayla da sergiye katılıyorlar.

  Mehmet Öğu¨t video çalışmasında perspektif olgusunu “gerçeklik algısının” değişmesi u¨zerinden ele alırken, her bir veri aktarımında ana iletinin değerinden bir şeyleri kaybetmesini vurguluyor. Ezgi Yakın doğa ve insan formlarının hibrid yorumlarından hareketle, tanımlayıcı olmayan ve nesnel perspektif bakışını sorunsallaştıran soyut du¨zenlemelerini izleyiciyle paylaşıyor.

  Cevahir Akbaş, kent ve doğa du¨zleminde u¨retilen patikaları haritalandırma, kuş bakışı çizimler ve kişisel deneyim u¨zerinden aktarırken, Sinan Logie ise perspektif ve onun gelişim tarihine has optik incelemeleri, Doğu ve Batı ku¨ltu¨rlerine etkilerinin farklı veçheleri u¨zerinden ele aldığı heykel çalışmasıyla sergide yer alıyor.

  Artık du¨şey perspektif çağındayız. Havadan göru¨ntu¨ler, uydu göru¨ntu¨leri ve drone çekimler
  gibi teknolojiler bir paradigma değişimi yaratıyor. “Değişen Perspektif” bir yanda yatay perspektif ve du¨şey perspektif paradigmalarını masaya yatırırken, sanatın önemli unsurlarından birisi olan perspektifin rolu¨ ve amacını sosyal, ku¨ltu¨rel ve tarihsel bir perspektiften yorumluyor.


  Ku¨ratör: Fırat Arapoğlu

  more
 • Suat Akdemir / Tekil – Çoğul Sergisi Adas’ta Açılıyor

  Suat Akdemir’in “Tekil – Çoğul” adlı kişisel sergisi 18 Ekim Pazar günü adas'ta açılıyor. Üretimlerini salt sanatın bir malzemesi, tartışmaların bir odağı olarak sürdüren Akdemir, resimlerinde yoğun arayışlarla beraber doku, renk, ışık ve görsel ögeleri formal ve kavramsal olarak çeşitli alegoriler içinde yorumluyor.  

  more
 • 7. Çanakkale Bienali - Takımyıldız

  “Takımyıldız” başlıklı 7. Çanakkale Bienali, 31 sanatçının farklı kavramsal çerçeveler ve kurgular etrafında bir araya getirilen eserlerinden oluşan sergilerle başladı.

  more

Sanatçı Başvuru Formu

Sanatçı başvurusu için biyografinizi, son dönem çalışmalarınızın görsellerini ve açıklamalarını içeren portfolyonuzu sisteme yükleyerek bize iletebilirsiniz. Video çalışmalar için bize link iletebilir ya da izleme kopyalarını artnivo.com project space adresine USB ya da DVD içinde postalayabilirsiniz. USB ve DVD’ler adresinize geri gönderilmeyecektir, dolayısıyla orijinal eseri değil, izleme kopyalarını gönderiniz. Sanatçının verdiği e-posta adresi üzerinden iletişime geçilerek, başvurulara bir ay içinde yanıt verilecektir
artnivo.com project space
Sadi Konuralp Cad. Nejat Eczacıbaşı Binası No:5B 34433 Şişhane /İstanbul

Ad Soyad Telefon
Mail Portfolyo
Dosya Ekle