berka_beste_kopuz

Batarken Güneş Ardında Tepelerin

Arek Qadrra ve Berka Beste Kopuz, yüzyıllar boyu kadim ve verimli topraklarda süregelen, doğal ve beşerî sistemlerin oluşturduğu yaşamsal metabolizmayı inceliyor. İkili, çeşitli medeniyetleri, doğal canlı türlerini kendinde barındıran verimli bölgelerin mitolojilerini, tarihlerini, coğrafi yapılarını araştırarak yola çıkmaktadırlar. İlk adımda deneysel bir haritalama süreci ile başlayan proje; kuraklaşan barajlar; yok olmaya yüz tutmuş antik kentler, ıssız kırsal alanlar; doğal kaynakların kirliliği, maden firmaları ve HES-JES gibi enerji projeleri ile mücadele eden yerli halklar; kuraklık, göç, sanayi ilaçlarıyla karşı karşıya kalan tarım ve hayvancılık Antroposen çağında yaşanan tipik problemlerden bir kaçının somut örnekleri olarak beliriyor. Tüm bu durumların, şüphesiz kapitalist tüketim döngüsüyle kasıp kavrulan dünyanın farklı coğrafyalarında mikro-makro ölçeklerde, benzer senaryolarla yaşanıyor olup, gözlemlenmesi mümkündür.

İkili, çeşitli alanlara yaptıkları ziyaretlerden ve gözlemlerden sonra yerli halkların yerinden edilmeye karşı verdiği yaşam mücadelelerine, global ölçekteki enerji üretim-tüketim sorunlarına, doğal kaynaklar ve şehirleşme gibi olası herhangi bir bölgenin metabolik süreçlerini düşünmeye ağırlık vererek, sanatsal bir dille günümüze yönelik sorular soruyorlar. Ekolojinin dengesi neye benzer? Ekoloji kavramını kuran ögeler nelerdir? Doğal ve beşerî faktörler yaşamsal faaliyetlerin sürmesi için suyun, toprağın, havanın ve belirli doğal kaynakların dengesini ne oranda etkiler? Metabolizma ve yaşam arasındaki ilişki jeolojik ve antropolojik bakışla nasıl bir ilişkiyi ihtiva eder?

Sanatçıların belirli bir zaman ve belirli bir konumdan, bir başlangıç olarak eyleme geçtikleri bu çalışma; çeşitli toplulukların, disiplinlerin, hiç de yabancısı olmadığımız benzeri süreçlerin metabolik haritalarını okumaya gayret ettikçe, verimli etkileşimlerin doğacağı inancıyla yola koyuluyor.

Sergi, 6 Şubat – 22 Mart tarihleri, hafta içi her gün 09:00 – 17:00 saatleri arasında Kasa Galeri’de görülebilir.