Pera Müzesi’nden Yeni Yıla İki Yeni Sergi

Hikayelerin Hikayesi & Zamane İstanbulları

Pera Müzesi, 2022 Aralık ayı sonunda açtığı iki sergi ile yeni yıla merhaba diyor. Küratörlüğünü Alistair Hicks’in üstlendiği Paula Rego ‘Hikâyelerin Hikâyesi’ sergisi Portekizli sanatçının 1960’lardan itibaren yaptığı farklı disiplinlerdeki çalışmalarına yoğunlaşıyor. Sanatçı hikâyelerini ataerkinin kıskacından kurtarırken buhran, faşizm, sömürgecilik ve kürtaj karşıtı harekete karşı mücadelesini göstermeyi amaçlıyor. (23 Aralık 2022-30 Nisan 2023)

Bir diğer sergi ise, çeşitli İstanbullardan güncel görsel anlatıları bir araya getiren bir fotoğraf sergisi ‘Zamane İstanbulları’. Refik Akyüz ve Serdar Darendeliler küratörlüğünde gerçekleşen sergide ilva Bingaz, Osman Bozkurt, Ci Demi, Kıvılcım S. Güngörün, Ekin Özbiçer, Emin Özmen, Ahmet Sel, Ali Taptık, Kerem Uzel, Erdem Varol, Cansu Yıldıran’ın eserleri yer alıyor.
Sergi bu eserlerle bir yandan içinde bulunduğumuz döneme dair kritik ve yaratıcı bir görsel okuma denemesi ortaya koyuyor. Öte yandan, geçmişten bugüne tutku, merak ve heyecanla fotoğraflanan İstanbul’un, günümüzdeki hâliyle yolları kesişen fotoğrafçılarına dair bir keşif ortamı yaratıyor. (23 Aralık 2022-30 Nisan 2023)