doğukan_çiğdem
  • Editöryel
  • Haberler
  • Yaratımın ve Yokluğun arasında Gezinen ‘Arada Yaşayanlar’ Sergisi Galeri Miz’de

Yaratımın ve Yokluğun arasında Gezinen ‘Arada Yaşayanlar’ Sergisi Galeri Miz’de

Galeri/Miz, 9 Ocak 2024 – 23 Şubat 2024 tarihleri arasında Doğukan Çiğdem’in “Arada Yaşayanlar” isimli kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor.

Doğukan Çiğdem, bu kişisel sergisinde, insan, doğa ve toplumsallık arasında süregelen değişimlere ait sembolleri, alışılmış gösterge ilişkilerinden soyup farklı ilişkilere sokuyor ve karşımıza bir kez daha yeni kompozisyonlar seriyor.

Emre Zeytinoğlu’nun kaleme aldığı yazı ve Doğukan Çiğdem’in eserleri ile birlikte ‘’Yaratma dürtüsü’’ ve ‘’ilerleme’’ kavramlarını tartışılan sergide, insan-doğa-toplumsallık arasındaki sürekli değişimi ve onlara ait sembollerin bu değişim karşısında aldığı halleri sorgulanıyor.

doğukan_çiğdem_
Önceki sergilerinde, bazen mitlere ya da inanç sistemlerine ait sembollerin modern dönemde nasıl kılık değiştirdiğini, o değişimin de insanda hangi “psikolojik yarılmalara” neden olduğunu ele alan, bazen de arkaik yaşam koşullarını belirleyen kültürel kodların nasıl bir kaymaya uğradığını, kendi imgesel çözümlemeleriyle ortaya koyan Doğukan Çiğdem, ‘’Arada Yaşayanlar’’ adlı kişisel sergisinde, insan, doğa ve toplumsallık arasında süregelen değişimlere ait sembolleri, alışılmış gösterge ilişkilerinden soyup farklı ilişkilere sokuyor ve karşımıza bir kez daha yeni kompozisyonlar seriyor.

doğukan_çiğdem
Doğukan Çiğdem “Arada Yaşayanlar” sergisiyle praksis edimler üzerine yeni bir bakış sunuyor. İzleyiciyi insan varoluşunun temel dinamiklerini keşfetmeye, yaratımın ve bozmanın ince çizgilerini sorgulamaya davet ediyor.

Yaratma ve yok etme arasındaki denge üzerine bir düşünceye yol açan, insan varoluşunun temel sorularını sorgulayan, kısaca yaratımın ve yokluğun arasındaki ince çizgide gezinen bu özel sergiyi 9 Ocak 2024 ve 23 Şubat 2024 tarihleri arasında Galeri/Miz, Teşvikiye Mahallesi Hüsrev Gerede Caddesi, No.64 Deniz Apt. Şişli / İstanbul adresinde ziyaret edebilirsiniz.