Zeynep Beler’in Görünürde Yaşam Sergisi

KRANK Art Gallery, 16 Nisan- 4 Haziran tarihleri arasında Zeynep Beler’in Esther Leslie’nin 2016 yılında yazdığı “Liquid Crystals” kitabından ilham alan “Görünürde Yaşam” sergisine ev sahipliği yapıyor. Zeynep Beler, “Görünürde Yaşam” sergisinin yörüngesinde seyreden yağlı boya resimleri, heykelleri ve dijital ekranda çizilmiş edisyonlu baskıları ile günümüzde kullandığımız, hayatımızı kaydettiğimiz LCD teknolojisinin atomik yapısına göndermede bulunuyor.

Serginin 16 Nisan’daki açılışında sanatçının Londra merkezli sanatçı kitabı yayıncısı co/editions’dan çıkacak olan ve Mayıs’ta lansmanı gerçekleşecek kitabının da ön gösterimi olacaktır. Sesle çalışan sanatçı, panğyu açılışta doğaçlama bir noise performansı gerçekleştirecektir.