Burcu Acartürk Yıldız sizin için seçti

Volkan Kızıltunç - Göldeki Kadın

Artnivo için seçtiğim eserlerden ilki, doğa içindeki kentli insanların
 yaşamakta oldukları hayat sürecinden alınmış bir kesit olan Volkan 
Kızıltunç’a ait “Göldeki Kadın” adlı fotoğraf oldu. Her ne kadar fotoğraf,
 gerçeği görünür kılma ve gerçeği kavratma sanatı olarak tanımlansa da,
 seçtiğim bu eser bende görünür kılınanın ötesinde, fotoğraftaki kadının o
 anki düşüncelerine ve hislerine ulaşabilme, görünenin ilerisine gitme merakı
 uyandırdı. Söz konusu eserin bende uyandırdığı bu merak, esere dair beni
 yakalayan nokta oldu.

Elçin Ekinci - Gökyüzüne Uzanan Sonsuz Sütunlar Tasnifin Bedenleri Kavuklar
 Anıt No1

Elçin Ekinci’nin bu eseri beni üniversite yıllarıma götürdü… Beyazıt kampüsünden çıkıp Eminönü’ne giderken karşıma çıkan mezar taşlarınının önünde durur, Osmanlı’da kişinin kimliğini ele veren ve bir mühür gibi kişiye son noktayı koyan kavuklara bakarak o kişinin mevkiisini, sosyal statüsünü, hayata dair hırslarını tahmin etmeye çalışırdım. Elçin Ekinci’nin bu eserinde beni yakalayan nokta, kavuklu sütunun insani hırsların yerel tarihteki göstergelerini ironik bir sembolleşme ile bize sunması oldu. Sanatçı, kavukları üst üste bindirerek bir tür mezar taşı haline getirmek suretiyle, yaşamın ölüm karşısındaki halinin kültürel bellekteki izlerini ve bir hakikat olarak ölümü tüm gerçekliğiyle yüzümüze çarpmaktadır.

Özge Enginöz - Mutluluk

Özge Enginöz’ün bir aile fotoğrafını betimlediği bu resmi seçmemin başlıca 
sebebi, eseri hem orijinal bulmam hem de konunun felsefi boyutu. Bireyin 
kendine yabancılaşma sürecinin çocukluk yılları itibariyle aile ortamı 
içerisinde başladığını vurgulayan eser, bireyin varlığını hür iradesiyle
 şekillendirememesinin zaman içerisinde huzursuz ve mutsuz insanlar yarattığını anlatıyor. Sanatçı resmi “Mutluluk” olarak adlandırarak, bu konuya eleştirel bir yaklaşımda bulunuyor.