Celebration & Memories

Kavramsal bir sergi olan “Celebration & Memories” iki kurguya sahip… 17 Aralık 2014 – 15 Ocak 2015 tarihleri arasında gerçekleşen serginin ilk ayağı Jeff Koons’un ‘Celebration’ serisinden hareketle, “celebration” yani kutlama kavramı üzerine şekilleniyor. Lucca’nın mekansal belleği ve serginin zamanlama olarak ‘yeni yıl kutlamaları’na denk gelmesi sebebiyle www.artnivo.com sanatçıları, konspete bağlı olarak özel iş üreterek projeyi farklı bir noktaya taşıdılar.

İlk çağlardan bu yana kutlama kavramının insanlık tarihinde önemli bir yer tuttuğu görülüyor… İnsanın sosyo-kültürel, sosyo-politik koşullarının değişmesiyle birlikte, ‘kutlama’ biçimleri de şekil değiştiriyor. Günümüz insanı için kutlama ve bu kutlamaların beraberinde getirdiği bir diğer kavram ise “anı ve bellek”… Çünkü her kutlamanın bizde yarattığı bir anı söz konusuyken, yaşanılanın anısı da kutlamayı gerektiriyor… Çocukken kutladığımız doğum günlerinin anılarımızda kapladığı yer kadar, her bir yıl dönümü ve başarı da kutlanmaya değer..

15 Ocak – 15 Şubat 2015 tarihleri arasında gerçekleşecek serginin ikinci ayağı ise bu temaya yoğunlaşıyor. “Memories” kavramı, kutlamadan bağımsız olarak bellek temasına odaklanan işleri de bünyesinde barındırıyor…

Bu iki tema, yani kutlama ve belleğin bu proje kapsamında seçimi,  sergi mekanı olarak ikinci bir işlev kazanan Lucca’ya özel olarak küratöryel bir dilde kurgulandı.

Sergiye özel olarak, www.artnivo.com sanatçısı Burak Dak, eserleri anlatacak olan Lucca’nın mimari skecini kendi üslubunda çizdi ve böylelikle sanat eseri niteliğinde ‘art map’ yarattı. Projeye bağlantılı olarak ortaya çıkan bu iş, imzalı ve edisyonlu olarak mekanda yerini alıyor.

Sergi, 18 Aralık – 15 Şubat tarihleri arasında Lucca’da ve online olarak da www.artnivo.com ‘da gezilebilir.