Happening Now

artnivo, Artweeks Akaretler kapsamında, üç haftalık canlı performanslara ve sürekli değişen eser yerleştirmelerine geçici sergi mekanında kapılarını açıyor. Harvard Business Review Türkiye ana sponsorluğunda gerçekleşen, Özge İnal küratörlüğündeki sergide Alper Aydın, Selin Balcı, Zeynep Beler ve Emin Yu, Fatma Çiftçi, Pınar Derin Gençer, Nazlı Gürlek, Onur Karaoğlu, CM Kösemen, Seyhan Musa ve Mehmet Öğüt, Aydın Teker, TUNCA ve Gülhatun Yıldırım sanatçı olarak yer alıyor.

Performans sanatı aracılığı ile doğa-beden diyaloğuna odaklanan “Happening Now” sergisi, yaşayan dünyadaki birbirine bağlı ilişkileri ele alan ekolojinin kapsamındaki kavramları ve durumları, başka bir ifade biçimiyle gözlemlemek, yorumlamak, keşfetmek ve bağ kurmak için alan yaratacak. Günümüzde özellikle iş dünyasında da yoğun olarak konuşulan ve düşünülen dönüşüm, adaptasyon ve döngü kavramları, performansın kendine özgü yaklaşımıyla sanatçılar tarafından yorumlanıyor. Ayrıca sergi, performans kavramının ana dinamiği oluşturduğu iş dünyasındaki öne çıkan temel yaklaşımları şekillendiren kavram seti ile de bağlamsal bir köprü kurmayı hedefliyor. Üç haftalık bu canlı süreçte sanatçılar, geçmişten getirdiğimiz, geleceğe etki ettiğimiz ama şu an gerçekleşen çevresel müdahalelerimizi ve doğa ile ilişkimizi kendi üretim biçimleri ile deneyimliyorlar. Aktif ve değişen bir sergi olan “Happening Now”, interaktif katılımla gerçekleşecek bazı performanslarda, insanın diğer organizmalarla ve fiziksel faktörlerle kurduğu bağlantıya benzer biçimde, ziyaretçiler ve sanatçılar arasında etkileşim alanı sağlamakta. Ziyaretçiler ve sanatçılar, mekandaki bir odada kayıp bir adanın son gününe doğru ters-yüz edilmiş bir yolculuk yaparken, bir başka bölümde İstanbul’un gözle görülemeyen küf mantarları ile harita çıkarıyor, deneysel diyaloglarda ses, hareket ve görüntü aracılığıyla etkileşime geçiyor, canlı resim süreçlerine dahil oluyor, kolektif üretim ve geleneksel pişirme yöntemlerini paylaşıyorlar.