Strange Days

ÇAĞRI SARAY
MEHMET ÖĞÜT
VOLKAN KIZILTUNÇ

 

artnivo.com, Ekim ayında taşındığı proje alanı olan artnivo.com project space’te, Çağrı Saray, Mehmet Öğüt ve Volkan Kızıltunç’un “Strange Days” isimli sergisine ev sahipliği yapıyor. İsmini sentetik yaşam alanları içinde öz’e dair olanın; arkhe’yi aramanın ve doğaya dönme isteğinin gitgide arttığı, nefes alanlarımızın sınırlandığı bu tuhaf ve yabancısı olduğumuz günlerden alan sergi, kent içinde üreten ve yaşayan her bireyin doğada olma isteğine işaret eden tek bir formu bütünleyen parçalar niteliğinde.

Çağrı Saray’ın İstanbul’daki parklarda gerçekleştirdiği ölçümlerden topladığı veriler, elimizden alınan parkların ve geriye kalan yaşam alanlarımızın değerlerini ortaya koyuyor ve bu veriler, gerçekliğine inanmaya çalıştığı yapay bir doğa görüntüsünü tekrar ve tekrar delmeye çalıştığı “…gibi hissetmek” isimli video işinin temel elementlerini izleyiciye sunuyor. Saray, İstanbul’da belirlediği ve araştırma yaptığı parkları gözlemleyerek, ölçümler yaparak, örnekler toplayarak, bir dökümantasyon oluşturuyor. Şu an ulaşabildiği ama yarını belirsiz bu alanların, kendi hafızalarını ve kendi yaşamsal fonksiyonlarını görünür kılmaya çalışıyor. Bu dökümantasyon, kaybettiğimiz ve kaybedeceğimiz parklara dair bir anma niteliğinde.

Mehmet Öğüt’ün “Arkhe” isimli video enstalasyonu, felsefede sık kullanılan unsurlardan biri olan masa metaforunu bir gösterge olarak kullanarak kişisel bellek verilerini kazıyor ve bu işlemi arkeolojik bir keşfe dönüştürüyor. “Arkhe” çalışması, geçmiş ve günümüz arasındaki süreçte, tam da doğa filozoflarının dünyayı anlamlandırmak için bulmaya çalıştıkları öze dair olanın arayışı ile ilgili bir sorudan yola çıkarak, en temel ilkeyi bulmaya ait bireysel bir keşif niteliği taşımakta.

Volkan Kızıltunç’un “Last Child in the Woods” adlı serisinden fotoğraflar ise, ismini Amerikalı yazar ve araştırmacı Richard Louv’un doğayla ilişkisi kesilmiş nesillerin yaşadığı “Doğa Yoksunluğu Sendromu”nu anlattığı kitabından alıyor. Doğa içindeki kentli insanların anlarını gösteren fotoğraflar aynı zamanda hem aşina olduğumuz hem de şüphe duyduğumuz saklı anlatı sekanslarına dönüşüyor. Coğrafyadan ve sınırlardan bağımsız, kent insanının da bizzat özneye dönüştüğü tuhaf sahneler, gerçeklik algımızı sorgulamamıza neden oluyor.

Çağrı Saray, Mehmet Öğüt ve Volkan Kızıltunç’un “Strange Days” isimli sergisi 12 – 27 Şubat 2016 tarihleri arasında artnivo.com project space’te görülebilir.