Hiçbir Zaman Saf Olmadım, Olmak da İstemedim

Sesil Beatris Kalaycıyan’ın “Hiçbir Zaman Saf Olmadım” isimli resim serisi, İncil resimlerinin güncel bir parodisidir. İçerisinde birçok anlam katmanı, birçok sembol bulunmaktadır. Tüm resimlerdeki ortak nokta her resmin merkezinde yer alan yüzü altın varaklı kız çocuğu figürleridir. Bir yüz, kendini ayırt edici, tanımlayıcı olan bir yüze ihtiyaç duymamaktadır. Altın varak ile kaplı bir portre figürün kutsallığını vurgulamak yanı sıra tasvir geleneğine yani her tür kişiselleştirmenin yasak olduğu ve her figürün bir şablon üzerinden yaratıldığı anlayışına da gönderme yapmaktadır. Seride bulunan resimlerde, kutsal kuş, balık, nar ağacı gibi etnik kimliğimize ait öğeler ile otorite figürleri, metropol sahnelerinde kurgulanmıştır. Etnik kökene sahip motifler ile günümüz insanın toplum içindeki konumu gerçek üstü bir düzenleme içerisine girmiştir.

Sergideki sanatçıları inceleyin:

Sesil Beatris Kalaycıyan