Huzursuz Yerleşke sergisi insan varlığının yaşadığı yer üzerindeki silinmesi güç imzasını, zaman kavramının dönüşümle olan ilişkisi üzerinden irdelemeye çalışır. İnsan eylemliliğinin etrafındaki bu dominant nüfuzu neticesinde diğer varlıklarla kesişim alanları ve bu nüfuzun inşa ettiği duygular üzerinden kurgulanan sergi, beklentilerin ve bireysel deneyimlerin izi ile şekillenir. Kazananı olmayan bu iz bırakma sürecinin tekinsizliği ve sıkışıklığı ile yaratılan sorular, insan merkezli olmayan perspektiften yansıyan bir sorgulama alanına imkan açar.

Sergideki sanatçıları inceleyin:

Öner Taylan Öztürk