Küratör: Huma Kabakçı

Sanatçılar: Sibel Diker, Işıl Eğrikavuk, Hale Güngör Oppenheimer, Gül Ilgaz, Radhika Khimji, Suzanne Moxhay, Jacqueline Roditi, Serkan Taycan & Seçkin Uysal.

“Ters yüz”, bellek, nostalji, kentleşme ve temsil gibi konular üzerinden iç ve dış mekânlara odaklanan sanatçıların birbirinden farklı görüşlerini keşfetmeye yönelik bir sergi. Küreselleşme ve büyük şehirlerin kentsel dönüşümünden ötürü dünyadaki dengesizlik ve travma giderek artıyor.

İnsanoğlu ikamet ettiği mekânları yüzyıllardır sürekli olarak tekrar yapılandırıp dönüştürüyor. Kentsel ve kırsal kesimler arasındaki sürekli değişen ilişkinin geleceğe ve insanlara etkisi büyük. Daha göçebe bir yapı içinde yaşadığımız bu dönemde, bir şehre, yere veya ulusa ait olma hissi de giderek kayboluyor. 21. yüzyılda sürekli bir değişim çabasının olduğu ve materyalizmin büyük önem teşkil ettiği post-endüstriyel kapitalist bir dünyada yaşıyoruz. “Ters yüz” sergisi, kentsel dönüşüm ve iç-dış mekânların tekrar yapılanması üzerine yoğunlaşan ve bunu eleştiren sanatçıların görüşlerini keşfetmeyi amaçlıyor.

Sergideki sanatçıları inceleyin:

Gül Ilgaz

Jacqueline Roditi

Radhika Khimji

Suzanne Moxhay